Aktuality | Chcete vedieť čo sa deje v Ždani? Mobilná aplikácia „Ždaňa“ zdarma do Vášho telefónu!

Chcete vedieť čo sa deje v  Ždani?  Mobilná aplikácia „Ždaňa“ zdarma do Vášho telefónu!

Obecný úrad neustále hľadá možnosti, ako čo najefektívnejšie informovať svojich občanov o dianí v našej obci.  Našou snahou je poskytnúť informácie aj občanom, ktorí sú celý deň v práci alebo mimo bydliska a nezachytia informácie z miestneho rozhlasu alebo úradnej tabule zverejnené v pracovnom čase. 

Pokiaľ máte k dizpozícii mobilný telefón s operačným systémom Android alebo Apple, odteraz máte možnosť stiahnuť  si zdarma z Google Play (Obchod Play) alebo App Store aplikáciu ‘Ždaňa’. Formou bleskových správ budete informovaní notifikáciami o výpadkoch prúdu, či vody, organizovaných športových či spoločenských akciách. Pokiaľ nemáte funkčný miestny rozhlas na Vašej ulici, alebo ste práve na dovolenke či kdekoľvek mimo obce, alebo chcete mať všetky dôležité aktuálne informácie na jednom mieste stále po ruke, aplikácia Ždaňa je tu pre Vás.

Inštalácia aplikácie je veľmi rýchla (aplikácia má iba 2 MB) a jednoduchá, nevyžaduje žiadne prihlasovanie alebo registráciu. Pri vyhľadávaní aplikácie v Google Play alebo App Store stačí zadať kľúčové slová ‘zdana’. Snahou autorov bolo vytvoriť ľahko ovládateľnú a prehľadnú aplikáciu pre všetky vekové kategórie občanov. 

Hlavné funkcie aplikácie:

·         Automatické okamžité upozornenie na novú správu priamo na Vaše mobilné zariadenie formou vlastnej ikony (erbu Ždani) v lište notifikácií. Správy sa nezamiešajú medzi iné notifikácie a správy v rámci iných aplikácií.

·         Kontakty na samosprávu a iné subjekty v Ždani.

·         Odpočet dní do predmetného dňa.

·         Identifikácia neprečítaných správ.

·         Pokiaľ nie ste on-line, notifikácie o nových správach sa nestratia a budú doručené hneď ako sa Váš telefón pripojí na WiFi alebo mobilné dáta, notifikácie a správy majú minimálnu veľkosť.


Aktuality z obecnej aplikácie:


Pozvánka na futbalový zápas
zverejnené: 2018-06-14
TJ Hornád Ždaňa pozýva všetkých priaznivcov Ždaňanského futbalu na majstrovský futbalový zápas v V. lige Košicko-gemerskej. Zápas odohrajú túto nedeľu, 17. júna 2018, so začiatkom o 17.00 hod. na domácej pôde s mužstvom TJ Družstevník Perín.
Príďte ich povzbudiť.
 pozajtra 
Zasadnutie OZ

zverejnené: 2018-06-14
V súlade s ustanoveniami §12 a §13, odst. 4, písmeno a), zákona č. 369/90 Zb. o Obecnom zriadení, v znení zmien a doplnkov zvoláva starosta obce zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Ždani, ktoré sa uskutoční dňa 20. júna 2018, t. j. v stredu o 19:00 hodine v zasadačke obce v Ždani.
Smútočný oznam
zverejnené: 2018-06-14
Oznamujeme Vám, že dňa 13.06.2018 zomrel vo veku 66 rokov náš občan, pán Bartolomej Vancák. Pietny akt rozlúčky so zosnulým bude v soboru, 16.06.2018 o 13:00 hodine v Dome nádeje.
Na bicykli deťom pre život
zverejnené: 2018-06-13
V sobotu, 16.júna 2018, je štart charitatívnej cyklojazdy NA BICYKLI DEŤOM PRE ŽIVOT. V Ždani bude pelotón v sobotu v čase medzi 14.00 – 15.00 hod. pred Obecným úradom. Príďte ich privítať, prípadne odbicyklovať s nimi kúsok trasy, na ktorý si trúfate, alebo ich finančne podporiť. Vyzbierané peniaze budú použité na podporu liečby malých onkologických pacientov.
Ponuka
zverejnené: 2018-06-13
Kominárstvo Dobrý komín od VILA ponúka kontrolu a čistenie komínov,frézovanie dechtu komínov za dobré ceny,vložkovanie komínov s 20% zľavou, výrobu 3-vrstvových komínov a všetky klampiarske práce s viac ako 20 ročnou praxou v obore.Svoj záujem hláste na obecnom úrade.

Cena za kontrolu a čistenie komína je 15€ + doprava 5€ os. V cene je zahrnutá aj správa o kontrole čistenia
Výzva
zverejnené: 2018-06-13
Na základe výzvy Regionálnej veterinárnej správy Košice – okolie v súvislosti s výskytom moru ošípaných v Maďarsku, je každý chovateľ ošípaných povinný nahlásiť počet chovaných ošípaných na OcÚ v Ždani telefonicky alebo osobne v termíne do 15. júna 2018.


Povinnosť nahlásiť úhyn zvieraťa a podozrenie z nákazy vyplýva chovateľovi zo Zákona č.39/2007 Z .z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov a následných právnych predpisov. Pri nedodržaní týchto povinností hrozí chovateľovi sankcia v zmysle platnej legislatívy a to vo výške od 400 do 1000 eur v prípade fyzickej osoby a od 10 000 do 160 000 eur v prípade fyzickej osoby podnikateľa alebo právnickej osoby.

Chovateľ je povinný okrem toho podľa § 23 ods. 1 citovaného zákona oznámiť na telefónne číslo 055/7294391 alebo mobilné číslo 0917 619 674 a príslušnému súkromnému veterinárnemu lekárovi aj dátum, čas a miesto vykonania domácej zakáľačky minimálne jeden pracovný deň vopred.
Smútočný oznam
zverejnené: 2018-06-11
Oznamujeme Vám, že dňa 11.06.2018 zomrel vo veku 67 rokov pán Imrich Olajoš. Pohrebná svätá omša za zosnulého bude v stredu, 13.06.2018 v rímskokatolíckom kostole v Ždani o 13:00 hodine. Pietny akt rozlúčky so zosnulým bude po svätej omši v Dome nádeje.
Folklórne slávnosti Rozhanovce 2018
zverejnené: 2018-06-11
Kultúrne centrum Abova v Bidovciach, ktoré je kultúrnym zariadením KSK, v spolupráci s Obcou Rozhanovce pripravili 50. ročník podujatia ABOVSKÉ FOLKLÓRNE SLÁVNOSTI ROZHANOVCE 2018.
Slávnosti sa budú konať pod záštitou pána predsedu KSK Ing. Rastislava Trnku, dňa 17. júna 2018 v rozhanovskom amfiteátri. Festivalu bude predchádzať „Živá pozvánka“ v Amfiteátri pod Hrešnou – vystúpia folklórne skupiny z regiónu Abov a folklórna skupina Cerovina z Rumunska.
Abovské folklórne slávnosti sa začnú 17. júna 2018 slávnostným zahájením so začiatkom o 13.50 za účasti pána predsedu KSK Ing. Rastislava Trnku. Slávnostnému otvoreniu bude predchádzať sprievod obcou – „Živá pozvánka“ za účasti viac ako 150 účinkujúcich.
V kultúrnom programe sa predstavia detské folklórne súbory, regionálne spevácke skupiny a sólisti, tanečníci.
Hosťom folklórnych slávností bude profesionálny súbor PUĽS z Prešova a v programe „Prišli do nas hosce“ to bude FS Podpoľanec z Detvy a FS Cerovina z Rumunska.
Okrem kultúrneho programu pripravili organizátori i sprievodné podujatia: výstava „Party v 21. storočí“, divadlo pre deti z maringotky, tvorivé dielne pre deti i dospelých, „Svet z konského chrbta“ – kone, gitara a spev v podaní Štefana Barnčíka, „Ulička remesiel“, gastronomická ponuka regionálnych špecialít pre verejnosť, rôzne atrakcie.

Organizátori ABOVSKÝCH FOLKLÓRNYCH SLÁVNOSTÍ 2018 sa tešia na Vašu účasť.
Opatrenia na zabezpečenie kontroly a zabránenia šíreniu
zverejnené: 2018-05-30

FS Abovčan
zverejnené: 2018-05-30
Folklórny súbor Abovčan, pôsobiaci v obci Čaňa , prijíma medzi seba nových členov do tanečnej a speváckej zložky vo veku od 14 rokov. Pre bližšie informácie volajte na tel. č. 0908 988 684, alebo nás kontaktujte prostredníctvom Facebooku na stránke Folklórny súbor Abovčan.
Kolektív Folklórneho súboru Abovčan sa teší na váš príchod.“
Určené všetkým chovateľom ošípaných okresu Košice - okolie
zverejnené: 2018-05-16
Regionálna veterinárna potravinová správa Košice - okolie upozorňuje všetkých občanov- chovateľov ošípaných aj neregistrovaných, v nárazníkovej zóne afrického moru ošípaných, že v prípade úhynu domácej ošípanej je majiteľ zvieraťa povinný tento úhyn ihneď nahlásiť RVPS Košice - okolie na t. č. 055/7294391 alebo 0917619674 a príslušnému veterinárnemu lekárovi. Chovateľ je povinný podľa § 23 ods. 1 zákona č. 39/2007 Z.z. oznámiť na horeuvedené telefónne číslo aj dátum, čas a miesto vykonania domácej zakáľačky minimálne jeden pracovný deň vopred.
Zvozový kalendár na rok 2018 - aktualizovaný
zverejnené: 2018-03-28
Na stránke obce Ždaňa je zverejnený aktualizovaný zvozový kalendár, platný od 01.04.2018.
Dodržiavanie VZN č. 5/2004 o chove psov
zverejnené: 2018-02-07
K často sa vyskytujúcim problémom v našej obci patrí voľný pohyb psov bez vôdzky na verejných priestranstvách, detských ihriskách, pričom tu dochádza k znečisťovaniu týchto priestranstiev.
Je potrebné, aby si držitelia psov uvedomili, že v zmysle zákona č.282/2002 Z. z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov, za psa vždy zodpovedá držiteľ psa, alebo osoba, ktorá psa vedie, alebo nad psom vykonáva dohľad.
Touto cestou upozorňujeme držiteľov psov na to, aby si okrem hrozby uloženia sankcie za znečistenie verejného priestranstva psími výkalmi, uvedomili aj ďalšie riziká, a to hlavne z hygienického a zdravotného hľadiska.

Vodiť psa mimo chovného priestoru alebo zariadenia na chov môže len osoba, ktorá je fyzicky a psychicky spôsobilá a schopná ho ovládať v každej situácii, pričom je povinná predchádzať tomu, aby pes útočil alebo iným spôsobom ohrozoval človeka alebo zvieratá a zabraňoval vzniku škôd na majetku, prírode a životnom prostredí, ktoré by pes mohol spôsobiť.

Podľa VZN obce Ždaňa č. 5/2004 o držaní psov v znení §3, každý pes musí mať registračnú známku a musí byť zaevidovaný v evidencii obce.
V zmysle toho istého VZN, §7 sa priestupku, okrem iného dopustí ten, kto psa vedie ak :
1. nezabránil tomu, aby pes útočil, alebo iným spôsobom ohrozoval človeka,
2. neohlási, že pes pohrýzol človeka,
3. nerešpektuje zákaz vstupu so psom alebo zákaz voľného pohybu psa,
4. Za priestupok obec uloží pokutu.
Pri ukladaní pokuty sa prihliada najmä na závažnosť a následky protiprávneho konania.
Na konanie o ukladaní pokút sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní.

Preto žiadame občanov, aby zabezpečili chov svojich psov tak, aby sa vyhli plateniu pokút, či úhrady nákladov za odchyt psa.

Prepravná služby SČK
zverejnené: 2017-10-10
Slovenský červený kríž ponúka od 1.10.2017 prepravnú službu pre :
-seniorov nad 62 rokov, osoby ŤZP a ich sprievodcov, pre rodičov s maloletými deťmi a občanov s nepriaznivým zdravotným stavom.
Službu je možné si objednať telefonicky v pracovných dňoch od 8:00 hod. do 15:00 hod. na tel. č. 0903601114, spravidla 1 deň vopred.
Službu je možné využiť v pracovných dňoch od 7:00 do 15:00 hodiny, na prepravu do zdravotníckych zariadení v okrese Košice a okolie, na prepravu do sociálnych zariadení a na prepravu do úradov a iných inštitúcií.
Cenník úhrad za poskytnutú službu je zverejnený na stránke našej obce, alebo je k nahliadnutiu na Obecnom úrade.

Ďalšie aktuality: