Aktuality | Oznam - voľby


V sekcii Dokumenty je zverejnený zoznam zaregstrovaných kandidátov vo volebnom obvode Košice - okolie pre voľby do zastupiteľstva samosprávenho kraja a zoznam kandidátov pre voľby predsedu ssamosprávneho kraja.

Aktuality z obecnej aplikácie:


 DNES 
Zber papiera

zverejnené: 2017-10-18
Dňa 19.10.2017 sa v našej obci uskutoční zber papiera.
Odstávka vody
zverejnené: 2017-10-17
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Košice, Vám oznamuje, že dňa 18.10.2017 v čase od 8,00 do 15,00 hod. bude prerušená dodávka vody z verejného vodovodu v našej obci z dôvodu poruchy na vodovodnej sieti.
Zber elektroodpadov
zverejnené: 2017-10-13
Spoločnosť H+EKO, spol. s r.o. uskutoční v našej obci zvoz nefunkčných elektrospotrebičov.

Staré a nefunkčné práčky, chladničky, mrazničky, sporáky, rúry na pečenie, televízory, rádia, počítače, tlačiarne, kalkulačky, vysávače, žehličky, fritézy, hriankovače, svietidlá, batérie, rôzne malé domáce elektrospotrebiče, telefónne prístroje, mobily, vŕtačky, kosačky a mnoho iných veľkých aj malých nefunkčných elektrospotrebičov netreba nikde nosiť.

Stačí ak elektrické spotrebiče necháte na dostatočne viditeľnom mieste pred svojou bránou. V snahe zabrániť neoprávnenému rozoberaniu a následnému neporiadku v obci, je možné nechať nefunkčné elektrické spotrebiče aj na Vašom pozemku. V takomto prípade je však potrebné nahlásiť presnú adresu na Obecný úrad alebo na tel. číslo uvedené na letáku, kde sa elektroodpad nachádza.

V prípade potreby sú pracovníci spoločnosti H+EKO pripravení pomôcť pri vynesení rozmernejších alebo ťažších spotrebičov všetkého druhu priamo z pivníc, dvorov, garáži alebo povál.
Zvoz sa uskutoční: 18.10. 2017 o 8:30 hod.
Upozornenie: Elektroodpad vyložený po tomto čase bude odvezený až v najbližšom termíne zberu.
Využite možnosť bezplatného odvozu starých a nefunkčných elektrospotrebičov, ktoré Vám doslúžili a len zaberajú miesto v domácnosti.

Ďakujeme, že sa staráte o čistotu životného prostredia.

Informácie vám radi poskytneme aj na www.heko.sk alebo na tel. č.: +421 915 492 511, +421 55 674 87 7
Zber skla a plastov
zverejnené: 2017-10-12
V sobotu, 14.10.2017, sa v našej obci uskutoční zber skla a plastov.
Skúška sirény
zverejnené: 2017-10-12
V piatok, dňa 13.10.2017, o 12.00 hodine je plánovaná celoslovenská skúška sirén.
Prepravná služby SČK
zverejnené: 2017-10-10
Slovenský červený kríž ponúka od 1.10.2017 prepravnú službu pre :
-seniorov nad 62 rokov, osoby ŤZP a ich sprievodcov, pre rodičov s maloletými deťmi a občanov s nepriaznivým zdravotným stavom.
Službu je možné si objednať telefonicky v pracovných dňoch od 8:00 hod. do 15:00 hod. na tel. č. 0903601114, spravidla 1 deň vopred.
Službu je možné využiť v pracovných dňoch od 7:00 do 15:00 hodiny, na prepravu do zdravotníckych zariadení v okrese Košice a okolie, na prepravu do sociálnych zariadení a na prepravu do úradov a iných inštitúcií.
Cenník úhrad za poskytnutú službu je zverejnený na stránke našej obce, alebo je k nahliadnutiu na Obecnom úrade.

 o 17 dní 
Zoznam zaregistrovaných kandidátov vo volebnom obvode Košice - okolie pre voľby do zastupiteľstva samosprávneho kraja a pre voľby predsedu samosprávneho kraja

zverejnené: 2017-10-09

Oznam
zverejnené: 2017-10-05
Od dnešného dňa /5.10.2017/ spol. SIMCIR-M otvára novú mäsiareň. Ponúka slovenské bravčové a hovädzie mäso a domáce výrobky za výhodné ceny.
Upozornenie
zverejnené: 2017-09-26
Obec Ždaňa, ako správca dane z nehnuteľnosti a poplatku za tuhý komunálny odpad, oznamuje občanom, že 30.9.2017 uplynie termín poslednej splátky na úhradu dane z nehnuteľnosti a poplatku za tuhý komunálny odpad.
V tejto súvislosti upozorňujeme tých občanov, ktorým bolo doručené rozhodnutie na úhradu dane a poplatku za TKO, a ktorí doteraz tieto poplatky nemajú uhradené, aby tak vykonali do konca lehoty splatnosti, t.j. do konca mesiaca september a vyhli sa tak prípadným ďalším daňovým konaniam.
AGROSPOL Košice, s.r.o.- vyplácanie a vydávanie naturálií za prenájom pôdy.
zverejnené: 2017-09-21
AGROSPOL Košice, s. r. o., oznamuje prenajímateľom pôdy, že vyplácanie nájmu za rok 2017, sa uskutoční v dňoch 22.9. a 23.09.2017 a v dňoch 27.10. a 28.10.2017, t.j. v piatok a v sobotu v čase: od 8.00 do 15.00 hod. na hospodárskom dvore v Ždani v budove oproti vrátnici.
K vyplácaniu v naturálnej aj v peňažnej forme je potrebné sa preukázať občianskym preukazom!

Voľby do orgánov samosprávnych krajov v roku 2017- elektronická adresa pre delegovanie člena do OVK
zverejnené: 2017-08-18
Elektronická adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do Okrskovej volebnej komisie v Ždani je : obec.zdana@mail.t-com.sk
 o 17 dní 
Voľby do orgánov samosprávnych krajov - informácie pre voliča

zverejnené: 2017-07-07

Ďalšie aktuality: