Samospráva

starosta obce Ždaňa

Adresa:

Obecný úrad Ždaňa
Jarmočná 118/4
044 11 Ždaňa

Telefón: +421 55 698 00 21
E-mailobec.zdana@mail.t-com.sk, kdzdana@zdana.dcom.sk

Starosta:

Ing. Ján Kokarda
E-mail: starostazdana@zdana.dcom.sk
Telefón: +421 903 910 140

Poslanci OZ:

poslanci OZ

Bakši Imrich, Mgr.
Binda Július
Buchla Peter
Galajda Pavol
Gergely Imrich
Horňák Bartolomej
Jámbor Milan
Rusnák Stanislav, Mgr.
Takáč Július

Kontrolór: 

Ing. Nyulaszi Ladislav

kontrolor@zdana.dcom.sk

Obecná knižnica - otváracie hodiny

Pondelok - 14:00 hod. - 16:00 hod.

Strreda    - 15:30 hod.  - 17:30 hod.