Obec Ždaňa rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

Aktuality | Upozornenie na dodržiavanie zákona o cestnej premávke

            Obec Ždaňa, ako príslušný správny orgán podľa § 13 ods. 5 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a § 2 ods. 2 zákona SNR č. 534/2003 Z. z. o organizácii štátnej správy na úseku cestnej dopravy a pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov, upozorňuje občanov obce, že podľa § 23 ods. 1 zákona č. 8/2009 o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov, pri státí motorového vozidla na miestnej komunikácii musí zostať voľný aspoň jeden jazdný pruh široký najmenej 3 m pre každý smer jazdy a pri zastavení musí zostať aspoň jeden jazdný pruh široký najmenej 3 m pre oba smery jazdy. To znamená, že v podmienkach obce Ždaňa , vzhľadom na nedostatočnú šírku miestnych komunikácií, je státie motorových vozidiel na nich zakázané priamo zákonom o cestnej premávke. Zastavenie a státie je ďalej podľa § 25 odst. 1 písmeno s/ citovaného zákona, zakázané aj na cestnej zeleni a inej verejne prístupnej zeleni, teda aj na zelených pásoch vedľa miestnych komunikácií.

             Vážení občania,
             vzhľadom k tomu, že v našej obci k takémuto státiu motorových vozidiel v jazdnom pruhu miestnej komunikácie dochádza čoraz častejšie, hlavne vo večerných a nočných hodinách, upozorňujeme Vás, že ďalšie porušovanie zákona č. 8/2009 o premávke na miestnych komunikáciách, bude obec riešiť v spolupráci s Dopravným inšpektorátom Košice – okolie ako spáchanie priestupku.
             Zároveň Vás upozorňujeme, že podľa §20 odst.1 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách na vozovke a krajniciach diaľnic, ciest a miestnych komunikácií nesmú sa s výnimkou dopravných značiek a dopravných zariadení umiestňovať predmety tvoriace pevnú prekážku. Preto Vás žiadame o odstránenie rôznych pevných prekážok ( napr. veľkých kameňov), ktoré ste si umiestnili pred svojím pozemkom. 

             Vážení občania,
             veríme, že túto výzvu chápete a svojim postojom prispejete aj Vy k zvýšeniu bezpečnosti a plynulosti premávky na miestnych komunikáciách v obci, hlavne s ohľadom na bezpečnosť chodcov a cyklistov.


Aktuality z obecnej aplikácie:


Pozvánka na futbalový zápas
zverejnené: 2020-09-18
TJ Hornád Ždaňa pozýva priaznivcov ždaňanského futbalu na majstrovské zápasy : naši žiaci odohrajú túto sobotu, 19.09.2020 majstrovský zápas na pôde súpera s mužstvom FA Benecol Košice : starší žiaci U15 o 10:00 hodine, mladší žiaci U13 o 11:45 hodine.
Zároveň Vás pozývame na majstrovský zápas nášho \“A\“ mužstva, ktoré v nedeľu, 20.09.2020 o 15:00 hodine odohrá derby zápas na pôde súpera FK Kokšov Bakša.
Vstup do areálu je dovolený len s rúškom na tvári.
Festival starého umenia a histórie Abova
zverejnené: 2020-09-16

Týždeň mobility
zverejnené: 2020-09-16

Pozvánka na futbalový zápas
zverejnené: 2020-09-11
TJ Hornád Ždaňa pozýva fanúšikov ždaňanského futbalu na majstrovské zápasy našich žiakov, ktorí v utorok, 15.09.2020 privítajú na domácej pôde mužstvo Slávia TU Košice. Starší žiaci U15 odohrajú zápas o 10:00 hodine a mladší žiaci U13 o 11: 45 hodine. Príďte ich povzbudiť.
Pozvánka na futbalový zápas
zverejnené: 2020-09-11
TJ Hornád Ždaňa pozýva fanúšikov futbalu na majstrovský zápas v V. lige Košicko - gemerskej, ktorý naši chlapci odohrajú na domácej pôde túto nedeľu, 13.09.2020 o 15:30 hodine. Ich súperom je mužstvo TJ Družstevník Budimír.
Naša prípravka U11 vycestuje v túto sobotu, 12.09.2020 k súperovi KŠK Rozhanovce. Začiatok zápasu je o 10:00 hodine. Príďte ich povzbudiť.
Oznam
zverejnené: 2020-08-31
Reformovaný cirkevný zbor v Ždani oznamuje svojim veriacim, že bohoslužby, ktoré boli oznámené na 02.09.2020 na 8:00 hodinu sa presúvajú na 18:00 hodinu. Sú pri príležitosti otvorenia nového školského roka.
Oznam
zverejnené: 2020-08-31
Riaditeľstvo Základnej školy v Ždani oznamuje, že slávnostné otvorenie školského roka 2020/21 bude 2. septembra 2020 o 8.00 do 9.30 v triedach ZŠ. V súvislosti s opatreniami COVID 19 budú mať prístup do školy iba rodičia/zákonní zástupcovia prvákov s rúškom. Každé dieťa je povinné doniesť si rúško. Každé dieťa je povinné prísť s vyplneným a rodičom/zákonným zástupcom podpísaným zdravotným dotazníkom. Deti budú mať len 2 vyučovacie hodiny.
Pozvánka na futbalový zápas
zverejnené: 2020-08-27
TJ Hornád Ždaňa pozýva všetkých fanúšikov Ždaňanského futbalu na majstrovské zápasy, a to :
- v sobotu, 29. augusta 2020 o 10:00 hodine odohrajú na domácej pôde naši starší žiaci majstrovský zápas II. Žiackej ligy proti súperovi FK Košická Nová Ves a o 11:45 hodine mladší žiaci, tiež so súperom FK Košická Nová Ves.
Naša prípravka privíta na domácej pôde v nedeľu, 30. augusta 2020 o 10:30 hodine mužstvo TJ Ploské.
Zároveň Vás 30. augusta pozývame na majstrovský zápas v V. lige Košicko – gemerskej, kde na domácej pôde privíta naše „A“ mužstvo súpera FK Lokomotíva Košice, začiatok je o 16:00 hodine.
Príďte ich povzbudiť.
Zber papiera
zverejnené: 2020-08-25
Dňa 03.09.2020 sa v našej obci uskutoční zber papiera.
Zber plastov
zverejnené: 2020-08-25
Dňa 01.09.2020 sa v našej obci uskutoční zber plastov.
Pozvánka
zverejnené: 2020-08-21
V súlade s ustanoveniami §12 a §13, odst. 4, písmeno a), zákona č. 369/90 Zb. o Obecnom zriadení, v znení zmien a doplnkov zvoláva starosta obce zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Ždani, ktoré sa uskutoční dňa 27. augusta 2020, t. j. vo štvrtok o 18:30 hodine v zasadačke obce v Ždani.
Oznam
zverejnené: 2020-08-13
Žiadame občanov - cestujúcich pravidelnou autobusovou dopravou spoločnosti Eurobus, a.s. Košice, aby svoje pripomienky k súčasne platnému cestovnému poriadku, prípadne návrhy na zmeny v časoch odchodov autobusov Eurobus, a.s. Košice, zaslali na adresu : obec.zdana@mail.t-com.sk v lehote do 25.08.2020.
SOBD 2021 - tlačová správa
zverejnené: 2020-08-13

Nové byty - typické poschodie
zverejnené: 2020-05-06

Nové byty - informácia
zverejnené: 2020-05-06
Vážení občania,
súkromný investor ponúka na predaj byty do osobného vlastníctva v bytovom dome, ktorý plánuje postaviť v centre obce v rokoch 2020 – 2021.
Viac informácii o plánovaných bytoch, ktoré budú dvoj a trojizbové, Vám ponúkame v priložených súboroch.
Obec uprednostňuje predaj bytov našim občanom, preto očakávame Vašu spätnú väzbu do pondelka, 11.5.2020, až potom bude táto ponuka zverejnená mimo našej obce.
V prípade Vášho záujmu nás kontaktujte e-mailom,
na adresu: obec.zdana@mail.t-com.sk , alebo telefonicky ,
na t. č. 055 6980021 - Obecný úrad Ždaňa.KAM S ODPADOM
zverejnené: 2020-04-30

Testovanie na ochorenie COVID-19 - odberové pracovisko v Košiciach
zverejnené: 2020-04-21

Zákaz využívania lesov verejnosťou do odvolania - Mapa - rozsah zákazu
zverejnené: 2020-04-08

Zákaz využívania lesov verejnosťou do odvolania
zverejnené: 2020-04-08

Oznam
zverejnené: 2020-04-02

Kam s použitými rúškami - 2
zverejnené: 2020-03-20

Kam s použitými rúškami
zverejnené: 2020-03-20

Rozhodnutie hlavného hygienika
zverejnené: 2020-03-11

Usmernenie hlavného hygienika
zverejnené: 2020-03-11

Dôležitý oznam
zverejnené: 2020-03-11

Opatrenia - ÚPSVR
zverejnené: 2020-03-10

Oznam
zverejnené: 2020-03-10
Úrad práce sociálnych vecí a rodiny v Košiciach oznamuje, že do 31.marca 2020 ruší všetky povinné hlásenia evidovaných uchádzačov o zamestnanie. Na prijímanie nevyhnutných žiadostí a podaní bude k dispozícií len podateľňa príslušného úradu práce.
Verejná vyhláška - Rozhodnutie - zákaz organizovania hromadných podujatí
zverejnené: 2020-03-10

Otváracie hodiny
zverejnené: 2020-03-10
Od 01.04.2020 je zmena otváracích hodín na pošte v Ždani.
Africký mor ošípaných - nové prípady
zverejnené: 2020-03-10

Odpis zápisnice OVK o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku vo voľbách do NR SR 29.02.2020
zverejnené: 2020-03-02

Zvozový kalendár 2020
zverejnené: 2020-01-07

Zber použitých rastlinných olejov
zverejnené: 2019-10-30
Na dočasnom zbernom dvore, nachádzajúcom sa v areáli ZŠ, vchod ku kotolni, je umiestnená zberná nádoba – kontajner, na použitý rastlinný olej a tuky.
Použitý rastlinný olej a tuky sem môžete prinášať v uzatvorených nádobách počas celého týždňa, v čase od 8:00 hod. do 15:00 hodiny, raz mesačne je tento odpad likvidovaný.
Využite možnosť separovať aj tento druh odpadu z domácnosti. Ďakujeme.
Informácie pre chovateľov ošípaných
zverejnené: 2018-10-23
Vzhľadom k výskytu afrického moru ošípaných na území Európy, vydala Regionálna veterinárna a potravinová správa Košice-okolie nariadenia, upravujúce podmienky chovu ošípaných.
Každý chovateľ, ktorý vlastní ošípané v počte 2 a viac kusov je povinný nahlásiť túto skutočnosť na obecnom úrade.
Okrem toho je chovateľ povinný oznámit' dátum, čas a miesto vykonania domácej zakáľačky minimálne jeden pracovný deň vopred,na príslušnú RVPS.(RVPS Košice-okolie: 055 622 3507, 622 2267) V pripade úhynu domácej ošípanej je majiteľ zvieraťa povinný tento úhyn ihneď nahlásiť Regionálnej veterinárnej a potravinovej správe, alebo príslušnému veterinárnemu lekárovi.
Bližšie informácie k opatreniam vyplývajúcim z výskutu afrického moru ošípaných sa nachádzajú na stránke:

https://www.svps.sk/zvierata/choroby_AMO.asp


Ambulantná pohotovostná služba
zverejnené: 2018-06-28

Dodržiavanie VZN č. 5/2004 o chove psov
zverejnené: 2018-02-07
K často sa vyskytujúcim problémom v našej obci patrí voľný pohyb psov bez vôdzky na verejných priestranstvách, detských ihriskách, pričom tu dochádza k znečisťovaniu týchto priestranstiev.
Je potrebné, aby si držitelia psov uvedomili, že v zmysle zákona č.282/2002 Z. z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov, za psa vždy zodpovedá držiteľ psa, alebo osoba, ktorá psa vedie, alebo nad psom vykonáva dohľad.
Touto cestou upozorňujeme držiteľov psov na to, aby si okrem hrozby uloženia sankcie za znečistenie verejného priestranstva psími výkalmi, uvedomili aj ďalšie riziká, a to hlavne z hygienického a zdravotného hľadiska.

Vodiť psa mimo chovného priestoru alebo zariadenia na chov môže len osoba, ktorá je fyzicky a psychicky spôsobilá a schopná ho ovládať v každej situácii, pričom je povinná predchádzať tomu, aby pes útočil alebo iným spôsobom ohrozoval človeka alebo zvieratá a zabraňoval vzniku škôd na majetku, prírode a životnom prostredí, ktoré by pes mohol spôsobiť.

Podľa VZN obce Ždaňa č. 5/2004 o držaní psov v znení §3, každý pes musí mať registračnú známku a musí byť zaevidovaný v evidencii obce.
V zmysle toho istého VZN, §7 sa priestupku, okrem iného dopustí ten, kto psa vedie ak :
1. nezabránil tomu, aby pes útočil, alebo iným spôsobom ohrozoval človeka,
2. neohlási, že pes pohrýzol človeka,
3. nerešpektuje zákaz vstupu so psom alebo zákaz voľného pohybu psa,
4. Za priestupok obec uloží pokutu.
Pri ukladaní pokuty sa prihliada najmä na závažnosť a následky protiprávneho konania.
Na konanie o ukladaní pokút sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní.

Preto žiadame občanov, aby zabezpečili chov svojich psov tak, aby sa vyhli plateniu pokút, či úhrady nákladov za odchyt psa.

Prepravná služby SČK
zverejnené: 2017-10-10
Slovenský červený kríž ponúka od 1.10.2017 prepravnú službu pre :
-seniorov nad 62 rokov, osoby ŤZP a ich sprievodcov, pre rodičov s maloletými deťmi a občanov s nepriaznivým zdravotným stavom.
Službu je možné si objednať telefonicky v pracovných dňoch od 8:00 hod. do 15:00 hod. na tel. č. 0903601114, spravidla 1 deň vopred.
Službu je možné využiť v pracovných dňoch od 7:00 do 15:00 hodiny, na prepravu do zdravotníckych zariadení v okrese Košice a okolie, na prepravu do sociálnych zariadení a na prepravu do úradov a iných inštitúcií.
Cenník úhrad za poskytnutú službu je zverejnený na stránke našej obce, alebo je k nahliadnutiu na Obecnom úrade.

Ďalšie aktuality: