• Slideshow
 • Slideshow
 • Slideshow
 • Slideshow
  Jarmok 2014

  Súčasťou jarmoku bol bohatý kultúrny program, bola možnosť navštíviť predajné stánky, výstavu zvierat drobnochovateľov, potešiť sa s deťmi pri rôznych atrakciách.

   
 • Slideshow
  Obec Ždaňa

  Obec leží v nadmorskej výške 185 m juhovýchodne od Košíc na styk Košickej kotliny so Slanskými vrchmi pri vtoku rieky Olšavy do Hornádu.

   
 • Slideshow
  Vitajte

  na oficiálnych stránkach obce Ždaňa

   

Vitajte na stránkach obce Ždaňa

Vitajte na stránkach obce <span>Ždaňa</span>

Obec Ždaňa leží v nadmorskej výške 185 m juhovýchodne od Košíc na styku Košickej kotliny so Slanskými vrchmi pri vtoku rieky Olšavy do Hornádu.

Kataster obce sa rozprestiera na úpätí Slanských vrchov, zo západu ju ohraničuje tok rieky Hornád, ktorá je v týchto úsekoch štrkonosná, so zaujímavými brehovými porastami. Južnou časťou obce preteká Turecký potok, ktorého brehové porasty dotvárajú zaujímavú krajinnú scenériu obce.

čítať viac

Aktuality z obecnej aplikácie:


Hľadá sa Poštový doručovateľ
zverejnené: 2017-03-22
Slovenská pošta, a.s.
Centrum personálnych služieb Východ
ul. Thurzova 1
042 21 Košice


H Ľ A D Á
Poštového doručovateľa

Miesto výkonu práce: Pošta Ždaňa
Termín nástupu: 01.04.2017, príp. dohodou
Týž. úväzok : 37,50 hod.
Druh pracovného pomeru : pracovná zmluva
Požadované : úplne stredné vzdelanie, resp. stredné vzdelanie, spoľahlivosť, bezúhonnosť.

Viac informácií získate na tel. čísle: u pani Lucii Hegedüšovej, t.č.: 055/ 698 00 68, prípadne u pani Szekélyovej, t.č.: 055/ 6813 335.Žiadosti s profesijným životopisom, súhlasom so spracúvaním Vašich osobných údajov a dokladom o požadovanom vzdelaní zasielajte na adresu:


Slovenská pošta, a. s.
Centrum personálnych služieb Východ
Erika Székelyová
ul. Thurzova 1
042 21 Košice

 o 4 dni 
Zasadnutie OZ

zverejnené: 2017-03-21
V súlade s ustanoveniami §12 a §13, odst. 4, písmeno a), zvoláva starosta obce zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Ždani, ktoré sa uskutoční v utorok, 28.03.2017 so začiatkom o 19:00 hod. , v zasadačke obce Ždaňa.

Ďalšie aktuality: