• Slideshow
 • Slideshow
 • Slideshow
 • Slideshow
  Jarmok 2014

  Súčasťou jarmoku bol bohatý kultúrny program, bola možnosť navštíviť predajné stánky, výstavu zvierat drobnochovateľov, potešiť sa s deťmi pri rôznych atrakciách.

   
 • Slideshow
  Obec Ždaňa

  Obec leží v nadmorskej výške 185 m juhovýchodne od Košíc na styk Košickej kotliny so Slanskými vrchmi pri vtoku rieky Olšavy do Hornádu.

   
 • Slideshow
  Vitajte

  na oficiálnych stránkach obce Ždaňa

   

Vitajte na stránkach obce Ždaňa

Vitajte na stránkach obce <span>Ždaňa</span>

Obec Ždaňa leží v nadmorskej výške 185 m juhovýchodne od Košíc na styku Košickej kotliny so Slanskými vrchmi pri vtoku rieky Olšavy do Hornádu.

Kataster obce sa rozprestiera na úpätí Slanských vrchov, zo západu ju ohraničuje tok rieky Hornád, ktorá je v týchto úsekoch štrkonosná, so zaujímavými brehovými porastami. Južnou časťou obce preteká Turecký potok, ktorého brehové porasty dotvárajú zaujímavú krajinnú scenériu obce.

čítať viac

Aktuality z obecnej aplikácie:


Oznam
zverejnené: 2017-11-16
Vážení občania,
Spoločnosť ENERGOHOME, s.r.o. Bratislava, ktorá sa zaoberá vykonávaním odborných prehliadok plynových zariadení v domácnosti, nás požiadala o vyhlásenie nasledujúceho oznamu :

Dňa 16.11.2017 Vás navštívia pracovníci Slovenského revízneho servisu na základe doručeného oznamu. Pracovníci menom Jakub Železník a Peter Seman budú vo Vašej obci v rámci projektu našej spoločnosti Bezpečné obce, vytvárať poradovník na vykonanie odborných prehliadok plynových zariadení pre rodinné domy.
Menovaní pracovníci budú navštevovať domácnosti v čase od 10:00 hod. do 17:30 hod.
Opakujem mená pracovníkov: Jakub Železník a Peter Seman.
Každý z našich pracovníkov je označený odevom Slovenského revízneho servisu.

Zároveň oznamujeme, že obec Ždaňa nemá žiadny zmluvný vzťah s uvedenou spoločnosťou a ponuka na zabezpečenie odborných prehliadok je výlučne aktivitou spoločnosti Slovenský revízny servis.


Zmena otváracích hodín
zverejnené: 2017-11-14
Pošta Ždaňa oznamuje, že dňa 14.11.2017 je zmena otváracích hodín. Pošta je otvorená v čase od 8:00 hod. do 13:00 hod.
Smútočný oznam
zverejnené: 2017-11-13
Oznamujeme Vám, že dňa10.11.2017 zomrel vo veku 85 rokov náš občan, pán Július Bartók. Pietny akt rozlúčky so zosnulým bude 14.11.2017 o 13:30 hodine v Dome nádeje.
Zber plastov
zverejnené: 2017-11-10
V sobotu, 11.11.2017, sa v našej obci uskutoční zber plastov.
 o 19 dní 
Pozvánka

zverejnené: 2017-11-10
Výbor Pozemkového spoločenstva urbárskych lesov a pasienkov Ždaňa, Vás srdečne pozýva na valné zhromaždenie, ktoré sa uskutoční 10. 12. 2017 o 15:00 hodine v kultúrnom dome v Ždani.
Prepravná služby SČK
zverejnené: 2017-10-10
Slovenský červený kríž ponúka od 1.10.2017 prepravnú službu pre :
-seniorov nad 62 rokov, osoby ŤZP a ich sprievodcov, pre rodičov s maloletými deťmi a občanov s nepriaznivým zdravotným stavom.
Službu je možné si objednať telefonicky v pracovných dňoch od 8:00 hod. do 15:00 hod. na tel. č. 0903601114, spravidla 1 deň vopred.
Službu je možné využiť v pracovných dňoch od 7:00 do 15:00 hodiny, na prepravu do zdravotníckych zariadení v okrese Košice a okolie, na prepravu do sociálnych zariadení a na prepravu do úradov a iných inštitúcií.
Cenník úhrad za poskytnutú službu je zverejnený na stránke našej obce, alebo je k nahliadnutiu na Obecnom úrade.

Ďalšie aktuality: