• Slideshow
 • Slideshow
 • Slideshow
 • Slideshow
  Jarmok 2014

  Súčasťou jarmoku bol bohatý kultúrny program, bola možnosť navštíviť predajné stánky, výstavu zvierat drobnochovateľov, potešiť sa s deťmi pri rôznych atrakciách.

   
 • Slideshow
  Obec Ždaňa

  Obec leží v nadmorskej výške 185 m juhovýchodne od Košíc na styk Košickej kotliny so Slanskými vrchmi pri vtoku rieky Olšavy do Hornádu.

   
 • Slideshow
  Vitajte

  na oficiálnych stránkach obce Ždaňa

   

Vitajte na stránkach obce Ždaňa

Vitajte na stránkach obce <span>Ždaňa</span>

Obec Ždaňa leží v nadmorskej výške 185 m juhovýchodne od Košíc na styku Košickej kotliny so Slanskými vrchmi pri vtoku rieky Olšavy do Hornádu.

Kataster obce sa rozprestiera na úpätí Slanských vrchov, zo západu ju ohraničuje tok rieky Hornád, ktorá je v týchto úsekoch štrkonosná, so zaujímavými brehovými porastami. Južnou časťou obce preteká Turecký potok, ktorého brehové porasty dotvárajú zaujímavú krajinnú scenériu obce.

čítať viac

Aktuality z obecnej aplikácie:


Ozn
zverejnené: 2017-04-28
Spoločnosť AGROSPOL Košice, s.r.o. týmto oznamuje svojim prenajímateľom pôdy, ktorí majú záujem o záhumienok, že dňa 28. apríla 2017, t.j. v piatok v čase od 12.00 do 14.00 sa môžu nahlásiť na hospodárskom dvore v Ždani, v kancelárii oproti vrátnici.
Poplatok je nezmenený, t.j. vo výške 15,00 eur za 10 árov a 7,50 eur za 5 árov.
Zber skla a plastov
zverejnené: 2017-04-28
Dňa 29.04.2017 prebehne v našej obci zber skla a plastov.
 DNES 
Pozvánka na futbalový zápas

zverejnené: 2017-04-26
TJ Hornád Ždaňa pozýva všetkých priaznivcov Ždaňanského futbalu na majstrovský futbalový zápas 1. triedy Košice-okolie. Zápas odohrajú v túto nedeľu 30.apríla 2017 o 16.00 h. na pôde súpera TJ Družstevník Budimír. Pre fanúšikov je pripravený autobus s odchodom o 14.50 h od Obecného úradu. Poplatok za dopravu je 2€. Príďte povzbudiť našich chlapcov. o 15 dní 
Prerušenie distribúcie elektriny

zverejnené: 2017-04-24
V zmysle ustanovenia § 31 ods. 2, písm. t/ zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení, Vám spoločnosť VSD, a.s. Košice oznamuje, že pre odberné miesto v obci Ždaňa, úseky Abovská od č. d. 50 po č.d. 80 párne, č.d.53-bytovka, celá ulica Potočná, nové IBV pri PD a celé PD, bude v termíne 15. máj 2017 od 7:40 hod. do 17:00 hod. prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadení vysokého napätia.
 o 27 dní 
Pozvánka

zverejnené: 2017-04-24
Občianske združenie ŽSS OLŠAVA Ruskov Vás srdečne pozýva na 3.ročník MÁJOVEJ KROJOVANEJ VESELICE, ktorá sa uskutoční dňa 27. mája 2017 o 19,00 hod. v kultúrnom dome v Ruskove. Hrá hudobná skupina ELIT. Vstupné je 15,- Eur/osoba 30.- Eur/pár (aperitív, 2x večera, káva, kultúrny program).
Vstup v kroji (platí hlavne pre dámy). Darček do tomboly vítaný. Záujemcovia sa môžu prihlásiť u p.Kažimírovej na č.t. 0908774013, alebo e-mailom: bernadetta.kazimirova@zoznam.sk . Tešíme sa na Vás.
Ruskov, 23.04.2017 Bernadeta Kažimírová
predseda OZ ŽSS OLŠAVA

Zasadnutie OZ
zverejnené: 2017-04-20
V súlade s ustanoveniami §12 a §13, odst. 4, písmeno a), zákona č. 369/90 Zb. o Obecnom zriadení, v znení zmien a doplnkov zvoláva starosta obce
zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Ždani, ktoré sa uskutoční dňa 25. apríla 2017, t. j. v utorok o 19:00 hodine v zasadačke obce v Ždani.
Predaj stromčekov od firmy JUKKA, s.r.o.
zverejnené: 2017-04-19
Firma JUKKA bude predávať v pondelok, 24.apríla 2017 v čase 12.15 - 12.45 hodiny pri Obecnom úrade v obci Ždaňa nasledujúce stromčeky k výsadbe: jablone, hrušky, marhule, broskyne, odolné slivky, ryngloty, oskoruše, čerešne, višne, stromčekové i kríkové rezistentné egreše,
stromčekové a kríkové ríbezle, liesky, maliny, vinič stolový, černice, čučoriedky kanadské a čukotské, ruže kríkové, ťahavé a stromčekové, rododendrony, azalky, javory, previsnuté vŕby, sadenice jahod a iné. Viacej informácií najdete na letákoch vo Vašich poštových schránkach.
Hľadá sa Poštový doručovateľ
zverejnené: 2017-03-22
Slovenská pošta, a.s.
Centrum personálnych služieb Východ
ul. Thurzova 1
042 21 Košice


H Ľ A D Á
Poštového doručovateľa

Miesto výkonu práce: Pošta Ždaňa
Termín nástupu: 01.04.2017, príp. dohodou
Týž. úväzok : 37,50 hod.
Druh pracovného pomeru : pracovná zmluva
Požadované : úplne stredné vzdelanie, resp. stredné vzdelanie, spoľahlivosť, bezúhonnosť.

Viac informácií získate na tel. čísle: u pani Lucii Hegedüšovej, t.č.: 055/ 698 00 68, prípadne u pani Szekélyovej, t.č.: 055/ 6813 335.Žiadosti s profesijným životopisom, súhlasom so spracúvaním Vašich osobných údajov a dokladom o požadovanom vzdelaní zasielajte na adresu:


Slovenská pošta, a. s.
Centrum personálnych služieb Východ
Erika Székelyová
ul. Thurzova 1
042 21 Košice

Ďalšie aktuality: