Obec Ždaňa rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

 • Slideshow
 • Slideshow
 • Slideshow
 • Slideshow
  Jarmok 2014

  Súčasťou jarmoku bol bohatý kultúrny program, bola možnosť navštíviť predajné stánky, výstavu zvierat drobnochovateľov, potešiť sa s deťmi pri rôznych atrakciách.

   
 • Slideshow
  Obec Ždaňa

  Obec leží v nadmorskej výške 185 m juhovýchodne od Košíc na styk Košickej kotliny so Slanskými vrchmi pri vtoku rieky Olšavy do Hornádu.

   
 • Slideshow
  Vitajte

  na oficiálnych stránkach obce Ždaňa

   

Vitajte na stránkach obce Ždaňa

Vitajte na stránkach obce <span>Ždaňa</span>

Obec Ždaňa leží v nadmorskej výške 185 m juhovýchodne od Košíc na styku Košickej kotliny so Slanskými vrchmi pri vtoku rieky Olšavy do Hornádu.

Kataster obce sa rozprestiera na úpätí Slanských vrchov, zo západu ju ohraničuje tok rieky Hornád, ktorá je v týchto úsekoch štrkonosná, so zaujímavými brehovými porastami. Južnou časťou obce preteká Turecký potok, ktorého brehové porasty dotvárajú zaujímavú krajinnú scenériu obce.

čítať viac

Aktuality z obecnej aplikácie:


 o 8 dní 
Zber papiera

zverejnené: 2020-07-02
Dňa 11.07.2020 prebehne v našej obci zber papiera.
 o 4 dni 
Zber plastov

zverejnené: 2020-07-02
Dňa 07.07.2020 prebehne v našej obci zber plastov.
Oznam
zverejnené: 2020-07-02
MUDr. Králová oznamuje, že v dňoch od 06.07.2020 do 17.07.2020 nebude ordinovať. S súrnych prípadoch ju zastúpi MUDr. Kolesárová v Čani.
Oznam
zverejnené: 2020-06-30
Lekáreň Medikament v Ždani bude v dňoch od 06.07.2020 do 19.07.2020 zatvorená.
Zasadnutie OZ
zverejnené: 2020-06-26
V súlade s ustanoveniami §12 a §13, odst. 4, písmeno a), zákona č. 369/90 Zb. o Obecnom zriadení, v znení zmien a doplnkov, zvoláva starosta obce zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Ždani, ktoré sa uskutoční dňa 29. júna 2020, t. j. v pondelok o 18:30 hodine v zasadačke obce v Ždani.
Remeselníček – denný vidiecky remeselný tábor
zverejnené: 2020-06-22
5 dňový vidiecky remeselný tábor je zameraný na tradičné ľudové remeslá. Táborové tvorivé dielne sú určené pre deti vo veku 7 do 13 rokov a umožňujú deťom rozvíjať remeselné zručnosti zážitkovou formou a aktívne tráviť voľný čas počas prázdnin.
Tábor sa bude konať v Herľanoch v termíne 20. – 24. 7. 2020. Organizátor zabezpečí pre deti dopravu do tábora a späť a takisto stravu formou desiaty a obeda. Poplatok za jedno dieťa je v sume 50€. Pre bližšie informácie kontaktujte Kultúrne centrum Abova v Bidovciach – 0917 525 677, 0915 525 665.


Vakcinácia psov
zverejnené: 2020-06-18
Dňa 20.06.2020 sa uskutoční hromadná vakcinácia psov proti besnote, v čase od 9:00 hod. do 10:00 hod., v miestnom parku. Cena vakcíny proti besnote je 12,- € s platnosťou na 3 roky. Kompletná vakcinácia je za 13,- a čipovanie psov za 10,- €.
Oznam - prázdninový režim od 18.05.2020
zverejnené: 2020-05-18

Výkon bohoslužieb
zverejnené: 2020-05-14
Reformovaný cirkevný zbor v Ždani oznamuje svojim veriacim, že v našom zbore sa od tejto nedele, 17. mája 2020, budú konať bohoslužby na dvakrát. O 9:00 hodine ráno sa bude konať bohoslužba pre veriacich do 65 rokov a o 14:00 hodine sa bude konať bohoslužba pre veriacich nad 65 rokov.
Takýto spôsob sme v našom zbore zvolili po odporúčaní vyšších cirkevných predstaviteľov. Samozrejme je pochopiteľné, že niektorí veriaci s tým nemusia súhlasiť, pretože nechcú byť oddeľovaní, ale nezabúdajme, že tieto opatrenia sú len dočasné a všetko sa postupne, až kríza nadobro pominie, začne vracať k pôvodnému stavu. Do tej doby však buďme zodpovední a všetky tieto odporúčania berme pre naše dobro. Majme preto bratskú lásku i pochopenie jedni k druhým.
Znovu však pripomíname, že kto má ešte obavy, bude mu v nedeľu k dispozícii aj pobožnosť v audio verzii na internetových stránkach nášho zboru.
Reformovaný farský úrad - služby Božie - oznam
zverejnené: 2020-05-07

Rímskokatolícky farský úrad Čaňa - bohoslužby - oznam
zverejnené: 2020-05-07

Nové byty - typické poschodie
zverejnené: 2020-05-06

Nové byty - informácia
zverejnené: 2020-05-06
Vážení občania,
súkromný investor ponúka na predaj byty do osobného vlastníctva v bytovom dome, ktorý plánuje postaviť v centre obce v rokoch 2020 – 2021.
Viac informácii o plánovaných bytoch, ktoré budú dvoj a trojizbové, Vám ponúkame v priložených súboroch.
Obec uprednostňuje predaj bytov našim občanom, preto očakávame Vašu spätnú väzbu do pondelka, 11.5.2020, až potom bude táto ponuka zverejnená mimo našej obce.
V prípade Vášho záujmu nás kontaktujte e-mailom,
na adresu: obec.zdana@mail.t-com.sk , alebo telefonicky ,
na t. č. 055 6980021 - Obecný úrad Ždaňa.KAM S ODPADOM
zverejnené: 2020-04-30

Testovanie na ochorenie COVID-19 - odberové pracovisko v Košiciach
zverejnené: 2020-04-21

Oznam - MŠ
zverejnené: 2020-04-14

Zákaz využívania lesov verejnosťou do odvolania - Mapa - rozsah zákazu
zverejnené: 2020-04-08

Zákaz využívania lesov verejnosťou do odvolania
zverejnené: 2020-04-08

Zápis detí do ZŠ
zverejnené: 2020-04-03
Riaditeľstvo Základnej školy v Ždani oznamuje, že zápis žiakov do prvého ročníka bude vo štvrtok 16. apríla 2020 v čase od 13 - tej do 15- tej hodiny. Zapisujú sa deti, ktoré budú mať najneskôr 31. augusta 2020 šesť rokov . Na zápis je potrebné prísť za dodržania všetkých hygienických pokynov BEZ DETÍ . Rodičia/zákonní zástupcovia vyplnia zápisný lístok. Na nákup pracovných zošitov je potrebné prispieť sumou 20 €. Potrebujeme vedieť aj rodné číslo dieťaťa. Doklady na overenie ( rodný list) donesiete až keď sa otvorí škola. Je možné vyplniť zápisný lístok- prihlášku aj elektronicky na stránke školy a priniesť doklady až po otvorení školy . Ak Vám uvedený termín nevyhovuje, kontaktujte riaditeľku školy .

https://zszdana.edupage.org/register/
0911971935, Mgr. Nataša Rokická
Rokicka1@zszdana.sk
Oznam
zverejnené: 2020-04-02

Slovenská pošta - oznámenie o obmedzení hodín pre verejnosť
zverejnené: 2020-03-25

Kam s použitými rúškami - 2
zverejnené: 2020-03-20

Kam s použitými rúškami
zverejnené: 2020-03-20

OZNAM
zverejnené: 2020-03-18
Oznamujeme občanom, ktorí sa v období od 13.03.2020 od 7.00 vrátili zo zahraničia, vrátane osôb, ktoré s týmito osobami žijú v spoločnej domácnosti, že v zmysle Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia Číslo: OLP/2567/2020
zo dňa 12.03.2020, sa im podľa § 12 ods. 2 písm. f) zákona Č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov, nariaďuje izolácia v domácom prostredí na dobu 14 dní.
Zároveň takýmto občanom oznamujeme, že v prípade, ak si nevedia prostredníctvom ďalších príbuzných zabezpečiť zásobovanie základnými potrebami, majú možnosť požiadať na obecnom úrade o zabezpečenie nákupu a donášky potravín.
Prípadne záujem o tieto služby je potrebné nahlásiť na obecnom úrade telefonicky, v pracovných dňoch v čase od 8:00 do 12:00 na telefónnom čísle 055 / 6980021.
Opatrenie ÚVZSR pri ohrození verejného zdravia
zverejnené: 2020-03-17

OZNAM
zverejnené: 2020-03-17
Vážení občania,
Obec Ždaňa v snahe znižovať možné riziko nakazenia sa vírusom COVID-19 v skupine najviac ohrozených občanov, ponúka všetkým občanom vo veku nad 70 rokov, žijúcim v samostatnej domácnosti na území obce Ždaňa, možnosť donášky obedov zo školskej jedálne. Cena jedného obeda vrátane donášky je 1,86 EUR. Zároveň, títo občania majú možnosť požiadať na obecnom úrade aj o zabezpečenie nákupu a donášky potravín.
Prípadne záujem o tieto služby je potrebné nahlásiť na obecnom úrade telefonicky, v pracovných dňoch v čase od 8:00 do 12:00 na telefónnom čísle 055 / 6980021.
Oznam - Eurobus
zverejnené: 2020-03-13

Rozhodnutie hlavného hygienika
zverejnené: 2020-03-11

Usmernenie hlavného hygienika
zverejnené: 2020-03-11

Dôležitý oznam
zverejnené: 2020-03-11

Oznam
zverejnené: 2020-03-10
Rímskokatolícky farský úrad a Farský úrad reformovanej cirkvi oznamujú svojim veriacim, že odo dnes do odvolania sa nebudú konať žiadne bohoslužby vo všetkých kostoloch.
Opatrenia - ÚPSVR
zverejnené: 2020-03-10

Oznam
zverejnené: 2020-03-10
Úrad práce sociálnych vecí a rodiny v Košiciach oznamuje, že do 31.marca 2020 ruší všetky povinné hlásenia evidovaných uchádzačov o zamestnanie. Na prijímanie nevyhnutných žiadostí a podaní bude k dispozícií len podateľňa príslušného úradu práce.
Verejná vyhláška - Rozhodnutie - zákaz organizovania hromadných podujatí
zverejnené: 2020-03-10

Verejná vyhláška - Rozhodnutie izolácia v domácom prostredí
zverejnené: 2020-03-10

Otváracie hodiny
zverejnené: 2020-03-10
Od 01.04.2020 je zmena otváracích hodín na pošte v Ždani.
Africký mor ošípaných - nové prípady
zverejnené: 2020-03-10

Odpis zápisnice OVK o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku vo voľbách do NR SR 29.02.2020
zverejnené: 2020-03-02

Oznam
zverejnené: 2020-01-16
V obci Ždaňa je nový obchod chovateľských potrieb a záhradkárstva priamo v obchodnom dome Jednota. Nájdete tu aj poľovnícke a rybárske príslušenstvo. V obchode nájdete hlavne krmivá pre domácich miláčikov a hospodárske zvieratá. Predávajú sa tiež naturálne granule bez sóje a bez GMO od výrobcov Royal Canin, Biofer, Josera, Opti Meal. Ďalšími zaujímavosťami sú napríklad drevené kukučkové hodiny, handmade ruksaky, vibramy, bundy a mikiny, kožené puzdrá, rybársky a poľovnícky porcelán.
Otváracie hodiny sú: Po-Pia od 9-18 hod.
Každý pondelok dostanete zľavu 10% .
Zvozový kalendár 2020
zverejnené: 2020-01-07

Voľby do Národnej rady SR - žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu
zverejnené: 2020-01-03
Elektronická adresa na doručovanie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu : obec.zdana@mail.t-com.sk
Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky 2020 - emailová adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej komisie
zverejnené: 2019-12-03
Emailová adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej komisie: obec.zdana@mail.t-com.sk
Voľby do NR SR 2020 - Elektronická adresa na doručovanie žiadostí o voľbu poštou
zverejnené: 2019-11-12
Elektronická adresa na doručovanie žiadostí o voľbu poštou : obec.zdana@mail.t-com.sk
Tlačivo - v prílohe
Voľby do Národnej rady SR 2020 - Informácie pre voliča
zverejnené: 2019-11-12

Zber použitých rastlinných olejov
zverejnené: 2019-10-30
Na dočasnom zbernom dvore, nachádzajúcom sa v areáli ZŠ, vchod ku kotolni, je umiestnená zberná nádoba – kontajner, na použitý rastlinný olej a tuky.
Použitý rastlinný olej a tuky sem môžete prinášať v uzatvorených nádobách počas celého týždňa, v čase od 8:00 hod. do 15:00 hodiny, raz mesačne je tento odpad likvidovaný.
Využite možnosť separovať aj tento druh odpadu z domácnosti. Ďakujeme.
Informácie pre chovateľov ošípaných
zverejnené: 2018-10-23
Vzhľadom k výskytu afrického moru ošípaných na území Európy, vydala Regionálna veterinárna a potravinová správa Košice-okolie nariadenia, upravujúce podmienky chovu ošípaných.
Každý chovateľ, ktorý vlastní ošípané v počte 2 a viac kusov je povinný nahlásiť túto skutočnosť na obecnom úrade.
Okrem toho je chovateľ povinný oznámit' dátum, čas a miesto vykonania domácej zakáľačky minimálne jeden pracovný deň vopred,na príslušnú RVPS.(RVPS Košice-okolie: 055 622 3507, 622 2267) V pripade úhynu domácej ošípanej je majiteľ zvieraťa povinný tento úhyn ihneď nahlásiť Regionálnej veterinárnej a potravinovej správe, alebo príslušnému veterinárnemu lekárovi.
Bližšie informácie k opatreniam vyplývajúcim z výskutu afrického moru ošípaných sa nachádzajú na stránke:

https://www.svps.sk/zvierata/choroby_AMO.asp


Ambulantná pohotovostná služba
zverejnené: 2018-06-28

Dodržiavanie VZN č. 5/2004 o chove psov
zverejnené: 2018-02-07
K často sa vyskytujúcim problémom v našej obci patrí voľný pohyb psov bez vôdzky na verejných priestranstvách, detských ihriskách, pričom tu dochádza k znečisťovaniu týchto priestranstiev.
Je potrebné, aby si držitelia psov uvedomili, že v zmysle zákona č.282/2002 Z. z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov, za psa vždy zodpovedá držiteľ psa, alebo osoba, ktorá psa vedie, alebo nad psom vykonáva dohľad.
Touto cestou upozorňujeme držiteľov psov na to, aby si okrem hrozby uloženia sankcie za znečistenie verejného priestranstva psími výkalmi, uvedomili aj ďalšie riziká, a to hlavne z hygienického a zdravotného hľadiska.

Vodiť psa mimo chovného priestoru alebo zariadenia na chov môže len osoba, ktorá je fyzicky a psychicky spôsobilá a schopná ho ovládať v každej situácii, pričom je povinná predchádzať tomu, aby pes útočil alebo iným spôsobom ohrozoval človeka alebo zvieratá a zabraňoval vzniku škôd na majetku, prírode a životnom prostredí, ktoré by pes mohol spôsobiť.

Podľa VZN obce Ždaňa č. 5/2004 o držaní psov v znení §3, každý pes musí mať registračnú známku a musí byť zaevidovaný v evidencii obce.
V zmysle toho istého VZN, §7 sa priestupku, okrem iného dopustí ten, kto psa vedie ak :
1. nezabránil tomu, aby pes útočil, alebo iným spôsobom ohrozoval človeka,
2. neohlási, že pes pohrýzol človeka,
3. nerešpektuje zákaz vstupu so psom alebo zákaz voľného pohybu psa,
4. Za priestupok obec uloží pokutu.
Pri ukladaní pokuty sa prihliada najmä na závažnosť a následky protiprávneho konania.
Na konanie o ukladaní pokút sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní.

Preto žiadame občanov, aby zabezpečili chov svojich psov tak, aby sa vyhli plateniu pokút, či úhrady nákladov za odchyt psa.

Prepravná služby SČK
zverejnené: 2017-10-10
Slovenský červený kríž ponúka od 1.10.2017 prepravnú službu pre :
-seniorov nad 62 rokov, osoby ŤZP a ich sprievodcov, pre rodičov s maloletými deťmi a občanov s nepriaznivým zdravotným stavom.
Službu je možné si objednať telefonicky v pracovných dňoch od 8:00 hod. do 15:00 hod. na tel. č. 0903601114, spravidla 1 deň vopred.
Službu je možné využiť v pracovných dňoch od 7:00 do 15:00 hodiny, na prepravu do zdravotníckych zariadení v okrese Košice a okolie, na prepravu do sociálnych zariadení a na prepravu do úradov a iných inštitúcií.
Cenník úhrad za poskytnutú službu je zverejnený na stránke našej obce, alebo je k nahliadnutiu na Obecnom úrade.

Ďalšie aktuality: