Obec Ždaňa rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

 • Slideshow
 • Slideshow
 • Slideshow
 • Slideshow
  Jarmok 2014

  Súčasťou jarmoku bol bohatý kultúrny program, bola možnosť navštíviť predajné stánky, výstavu zvierat drobnochovateľov, potešiť sa s deťmi pri rôznych atrakciách.

   
 • Slideshow
  Obec Ždaňa

  Obec leží v nadmorskej výške 185 m juhovýchodne od Košíc na styk Košickej kotliny so Slanskými vrchmi pri vtoku rieky Olšavy do Hornádu.

   
 • Slideshow
  Vitajte

  na oficiálnych stránkach obce Ždaňa

   

Vitajte na stránkach obce Ždaňa

Vitajte na stránkach obce <span>Ždaňa</span>

Obec Ždaňa leží v nadmorskej výške 185 m juhovýchodne od Košíc na styku Košickej kotliny so Slanskými vrchmi pri vtoku rieky Olšavy do Hornádu.

Kataster obce sa rozprestiera na úpätí Slanských vrchov, zo západu ju ohraničuje tok rieky Hornád, ktorá je v týchto úsekoch štrkonosná, so zaujímavými brehovými porastami. Južnou časťou obce preteká Turecký potok, ktorého brehové porasty dotvárajú zaujímavú krajinnú scenériu obce.

čítať viac

Aktuality z obecnej aplikácie:


 zajtra 
Oznam pre účatníkov zájazdu do Tiszaujvárosu

zverejnené: 2019-07-23
Oznamujeme účastníkom zájazdu do Tiszaujvárosu dňa 24.07.2019, že odchod autobusu je o 7:30 hodine od kultúrneho domu v Ždani.
 o 5 dní 
Odpusjtové slávnosti svätej Anny v Trstenom pri Hornáde

zverejnené: 2019-07-22
Obec Trstené pri Hornáde Vás pozýva na Odpustové slávnosti sv. Anny, ktoré sa uskutočnia tento víkend. Program sa začne už v sobotu, 27. júla 2019 v Rímskokatolíckom kostole sv. Anny o 15:00 hodine prednáškami, v ktorých ako prednášajúci vystúpi Marián Kuffa, Pavol Vilček a Jozef Maretta. Po prednáškach o 18:00 hodine bude svätá omša s kázňou otca Mariána Kuffu a o 19:00 hodine sviečkový ružencový pochod. Na futbalovom ihrisku sa v sobotu o 20:30 hod. bude premietať film Trstené pri Hornáde mediálne, kde sa premietnu relácie o našej obci a okolí, z rôznych televíznych relácií.
V nedeľu, 28. júla 2019 sa v Rímskokatolíckom kostole sv. Anny o 10:30 hodine bude slúžiť slávnostná odpustová svätá omša. Kultúrny program odpustových slávností na futbalovom ihrisku sa začína o 17:00 hodine. V programe vystúpia - mužská spevácka skupina Hrabov, mandolínový súbor Rjabinuška, predstaví sa pásmo ľudových tradícií pod názvom Valalské premeny – Kersciny, ďalej to bude dychový súbor Hornád, latino spevák a tanečník José Garcia a v závere vystúpi Ľudová hudba Šarišanci. Deti sa môžu tešiť na kolotoče, jazdu na koni, zmrzlinu a cukrovú vatu.

Pozvánka na futbalový zápas
zverejnené: 2019-07-16
TJ Hornád Ždaňa pozýva všetkých priaznivcov Ždaňanského futbalu na prestížny zápas Slovnaft cupu, ktorý naši chlapci odohrajú na domácej pôde v nedeľu, 21.07.2019 o 17:00 hodine s futbalovým klubom FK Čaňa. Príďte ich povzbudiť.
 zajtra 
Zájazd do Maďarska

zverejnené: 2019-07-16
Obec Ždaňa organizuje dňa 24.07.2019 zájazd do Tiszaujvárosu. Záujemcovia sa môžu prihlásiť na obecnom úrade najneskôr do pondelka - 22.07.2019. Účastnícky poplatok /autobus + poistné/ je 8,- € na osobu. Deti do 15 rokov sa zájazdu môžu zúčastniť len v sprievode dospelej osoby.
Zber papiera
zverejnené: 2019-07-16
Dňa 18.07.2018 prebehne v našej obci zber papiera.
Oznam
zverejnené: 2019-07-16
Pošta Ždaňa bude dňa 17.07.2019 v čase od 8:00 hod. do 10:30 hod. zatvorená z prevádzkových dôvodov.
Oznam
zverejnené: 2019-07-12
Lekáreň Medikament bude v dňoch 15. 07. 2019 - 21. 07. 2019 zatvorená.
Skúška sirény
zverejnené: 2019-07-12
V piatok, dňa 12.7.2019 na poludnie je plánovaná celoslovenská skúška sirén.
Hromadná vakcinácia psov
zverejnené: 2019-07-10

Dňa 13. júla 2019 v čase od 9,00 hod. do 10, 00 hod. sa v miestnom parku uskutoční hromadná vakcinácia psov proti besnote. Cena za vakcínu proti besnote s platnosťou na 3 roky je 10 €, kompletná vakcína je za 15 €. Bude možnosť dať začipovať psa za cenu 10 €.

Prijímanie detí do MŠ
zverejnené: 2019-03-14

Zvozový kalendár na rok 2019
zverejnené: 2019-01-17

Informácie pre chovateľov ošípaných
zverejnené: 2018-10-23
Vzhľadom k výskytu afrického moru ošípaných na území Európy, vydala Regionálna veterinárna a potravinová správa Košice-okolie nariadenia, upravujúce podmienky chovu ošípaných.
Každý chovateľ, ktorý vlastní ošípané v počte 2 a viac kusov je povinný nahlásiť túto skutočnosť na obecnom úrade.
Okrem toho je chovateľ povinný oznámit' dátum, čas a miesto vykonania domácej zakáľačky minimálne jeden pracovný deň vopred,na príslušnú RVPS.(RVPS Košice-okolie: 055 622 3507, 622 2267) V pripade úhynu domácej ošípanej je majiteľ zvieraťa povinný tento úhyn ihneď nahlásiť Regionálnej veterinárnej a potravinovej správe, alebo príslušnému veterinárnemu lekárovi.
Bližšie informácie k opatreniam vyplývajúcim z výskutu afrického moru ošípaných sa nachádzajú na stránke:

https://www.svps.sk/zvierata/choroby_AMO.asp


Ambulantná pohotovostná služba
zverejnené: 2018-06-28

Dodržiavanie VZN č. 5/2004 o chove psov
zverejnené: 2018-02-07
K často sa vyskytujúcim problémom v našej obci patrí voľný pohyb psov bez vôdzky na verejných priestranstvách, detských ihriskách, pričom tu dochádza k znečisťovaniu týchto priestranstiev.
Je potrebné, aby si držitelia psov uvedomili, že v zmysle zákona č.282/2002 Z. z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov, za psa vždy zodpovedá držiteľ psa, alebo osoba, ktorá psa vedie, alebo nad psom vykonáva dohľad.
Touto cestou upozorňujeme držiteľov psov na to, aby si okrem hrozby uloženia sankcie za znečistenie verejného priestranstva psími výkalmi, uvedomili aj ďalšie riziká, a to hlavne z hygienického a zdravotného hľadiska.

Vodiť psa mimo chovného priestoru alebo zariadenia na chov môže len osoba, ktorá je fyzicky a psychicky spôsobilá a schopná ho ovládať v každej situácii, pričom je povinná predchádzať tomu, aby pes útočil alebo iným spôsobom ohrozoval človeka alebo zvieratá a zabraňoval vzniku škôd na majetku, prírode a životnom prostredí, ktoré by pes mohol spôsobiť.

Podľa VZN obce Ždaňa č. 5/2004 o držaní psov v znení §3, každý pes musí mať registračnú známku a musí byť zaevidovaný v evidencii obce.
V zmysle toho istého VZN, §7 sa priestupku, okrem iného dopustí ten, kto psa vedie ak :
1. nezabránil tomu, aby pes útočil, alebo iným spôsobom ohrozoval človeka,
2. neohlási, že pes pohrýzol človeka,
3. nerešpektuje zákaz vstupu so psom alebo zákaz voľného pohybu psa,
4. Za priestupok obec uloží pokutu.
Pri ukladaní pokuty sa prihliada najmä na závažnosť a následky protiprávneho konania.
Na konanie o ukladaní pokút sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní.

Preto žiadame občanov, aby zabezpečili chov svojich psov tak, aby sa vyhli plateniu pokút, či úhrady nákladov za odchyt psa.

Prepravná služby SČK
zverejnené: 2017-10-10
Slovenský červený kríž ponúka od 1.10.2017 prepravnú službu pre :
-seniorov nad 62 rokov, osoby ŤZP a ich sprievodcov, pre rodičov s maloletými deťmi a občanov s nepriaznivým zdravotným stavom.
Službu je možné si objednať telefonicky v pracovných dňoch od 8:00 hod. do 15:00 hod. na tel. č. 0903601114, spravidla 1 deň vopred.
Službu je možné využiť v pracovných dňoch od 7:00 do 15:00 hodiny, na prepravu do zdravotníckych zariadení v okrese Košice a okolie, na prepravu do sociálnych zariadení a na prepravu do úradov a iných inštitúcií.
Cenník úhrad za poskytnutú službu je zverejnený na stránke našej obce, alebo je k nahliadnutiu na Obecnom úrade.

Ďalšie aktuality: