Zmenšiť textZväčšiť text
Prehrať celé video
 •  

Aktuality


Odstávka vody
zverejnené: 29.11.2022
Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s., závod Košice, oznamuje odberateľom pitnej vody, že z dôvodu odstraňovania poruchy na vodovodnom potrubí bude dňa 29.11.2022 od 8:30 hod., do 14:00 hod. odstávka dodávanej studenej vody pre obec Ždaňa, konkrétne sa jedná o ulicu Mýtna 4.
Odstávka vody
zverejnené: 23.11.2022
Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s., závod Košice,

oznamuje odberateľom pitnej vody, že z dôvodu odstraňovania poruchy na vodovodnom potrubí bude dňa 23.11.2022 od 08:00 hod., do 19:00 hod. odstávka dodávanej studenej vody v obci Ždaňa na ulici Mýtna. Odstraňovať budeme poruchu na adrese Mýtna 7.

Ďakujeme za Vaše pochopenie.
VVS a.s., Závod Košice, tel.č. :055/ 7952 420, 055/ 6427 507
Pozvánka
zverejnené: 22.11.2022
Vážení občania,
už tento piatok, 25. novembra 2022 vás organizátori pozývajú na Katarínsku zábavu do kultúrneho domu v Geči. Zábava začína o 21:00 hodine.
Vystúpia: Kapela Revial, DJ SEMIR, DJ ROLLER a Bubeník LIPINOOO.
Vstupné je 6 €. Kataríny majú vstup zadarmo.
Všetkých Vás srdečne pozývajú.
Oznam
zverejnené: 18.11.2022

Zverejnenie elektronickej adresy na doručenie oznámení o delegovaní člena a náhradníka do OVK pre Referendum 2023
zverejnené: 14.11.2022

Elektronická adresa na doručovanie žiadostí poštou pre Referendum 2023
zverejnené: 14.11.2022

Utvorenie volebných okrskov a určenie volebných miestností pre Referendum 2023
zverejnené: 10.11.2022

Pozvánka
zverejnené: 9.11.2022
Základná organizácia Slovenského zväzu chovateľov Geča, Vás pozýva na Oblastnú výstavu zvierat, ktorá sa uskutoční v dňoch 12. – 13. novembra 2022, v priestoroch na futbalovom ihrisku v Geči.

Výstava je pre verejnosť otvorená:

- v sobotu /12. novembra/ od 8:00 do 17:00 hod
- v nedeľu /13. novembra/ od 8:00 do 14:00 hod

Pre detských návštevníkov je zdarma pripravený aj sprievodný program: králičí hop, detský kolotoč a cukrová vata.
Zber plastov
zverejnené: 7.11.2022
Dňa 08.11.2022 sa v našej obci uskutoční zber plastov.
Oznam
zverejnené: 4.11.2022
MUDr. Ľubuša Králová zmenila od 01.11.2022 miesto poskytovania zdravotnej starostlivosti.
Výsledky volieb
zverejnené: 31.10.2022
Miestna volebná komisia v Ždani
UVEREJNENIE VÝSLEDKOV volieb poslancov obecného zastupiteľstva a volieb starostu obce
Okrsková volebná komisia v ŽDANI, podľa § 190 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov uverejňuje výsledky volieb poslancov obecného zastupiteľstva a volieb starostu obce, ktoré sa konali 29. októbra 2022.
A. Do Obecného zastupiteľstva v ŽDANI boli zvolení:
Meno, priezvisko, politická strana2)
- Mgr. Imrich Bakši Kresťanskodemokratické hnutie
- Mgr. Stanislav Rusnák Kresťanskodemokratické hnutie
- Ing. Ivan Buchla Slovenská národná strana
- Július Takáč Nezávislý kandidát
- Imrich Gergely Nezávislý kandidát
- Peter Juhás Hlas – sociálna demokracia
- Bartolomej Horňák Kresťanskodemokratické hnutie
- Ing. PhD. Peter Frák Sloboda a solidarita
- Bc. Ján Karajos Nezávislý kandidát
B. Za starostu obce ŽDAŇA bol zvolený:
Meno, priezvisko, politická strana2)

Ing. Ján KOKARDA Nezávislý kandidát

V Ždani, 30.10.2022


Výsledky volieb
zverejnené: 30.10.2022

Oznam
zverejnené: 26.10.2022
Súkromný podnikateľ vykúpi vlašské orechy lúpané, suché, svetlé v cene 4,50 €/kg, každý pondelok a štvrtok o 8:30 hodine pred nákupným strediskom v Ždani.
Pracovná ponuka
zverejnené: 26.9.2022
ALASKA FOODS s. r. o., Vajkovce 143, 044 43 Košice – okolie


Pracovná ponuka:
Miesto práce: Vajkovce 143, 044 43 Vajkovce
Druh pracovného pomeru: Trvalý pracovný pomer
Termín nástupu: ihneď / dohodou
Pozícia: Pomocný pracovník v potravinárskej výrobe
Plat: 760 eur (brutto)
30 eur motivačné za dochádzku
70 eur jedna sobota v mesiaci, ak sa robí
Pracovný čas: dvojzmenná prevádzka: ranná a poobedná
Doprava: zabezpečená čiastočne
Požiadavky na zamestnanca:
- stredoškolské bez maturity
- stredoškolské s maturitou
- zdravotný preukaz
- pracovitý a spoľahlivý
Životopis a súhlas so spracovaním osobných údajov poslať na:
eva@alaska.sk
Vybraných uchádzačov budeme volať na osobné pohovory.
Oznam
zverejnené: 26.9.2022
OVOCOVO - Muštáreň Jablonov nad Turňou oznamuje všetkým občanom, že poskytuje službu muštovania – výrobu 100% prírodných štiav z vášho vlastného ovocia. V prípade záujmu o bližšie informácie prosím kontaktujte telefónne číslo 0902 449 419.
Oznam
zverejnené: 20.7.2022
Z dôvodu nepriaznivej epidemiologickej situácie COVID-19 bude mobilné odberové miesto (MOM) Seňa otvorené v utorok a štvrtok od 8,00 hod. do 10,00 hod. Vykonávajú sa antigénové a RT-PCR testy.
Meander Ždaňa
zverejnené: 21.6.2022

Certifikát za rok 2021
zverejnené: 14.6.2022
Ďakujeme všetkým našim občanom, že zodpovedným triedením odpadov prispievajú k ochrane životného prostredia.


Oznam
zverejnené: 10.5.2022
Oznamujeme občanom, že dnes /10.05.2022/ a každý ďalší utorok, máte možnosť zakúpiť si pred Obecným úradom v Ždani, čerstvý domáci langoš a chutné gofry. Ponuka platí do 18. hodiny .
Oznam
zverejnené: 2.5.2022
Cukráreň Ždaňa Relax Vás opäť pozýva na dobrú zmrzlinu a chutný koláčik, či kávičku. Otvorené bude každý deň od 12:00 do 20:00 hodiny.
Pomoc pre Ukrajinu
zverejnené: 5.4.2022

ZVOZOVÝ KALENDÁR 2022
zverejnené: 28.12.2021

Ambulantná pohotovostná služba v Košiciach
zverejnené: 6.8.2021

Nové byty - typické poschodie
zverejnené: 6.5.2020

KAM S ODPADOM
zverejnené: 30.4.2020

Zber použitých rastlinných olejov
zverejnené: 30.10.2019
Na dočasnom zbernom dvore, nachádzajúcom sa v areáli ZŠ, vchod ku kotolni, je umiestnená zberná nádoba – kontajner, na použitý rastlinný olej a tuky.
Použitý rastlinný olej a tuky sem môžete prinášať v uzatvorených nádobách počas celého týždňa, v čase od 8:00 hod. do 15:00 hodiny, raz mesačne je tento odpad likvidovaný.
Využite možnosť separovať aj tento druh odpadu z domácnosti. Ďakujeme.
Dodržiavanie VZN č. 5/2004 o chove psov
zverejnené: 7.2.2018
K často sa vyskytujúcim problémom v našej obci patrí voľný pohyb psov bez vôdzky na verejných priestranstvách, detských ihriskách, pričom tu dochádza k znečisťovaniu týchto priestranstiev.
Je potrebné, aby si držitelia psov uvedomili, že v zmysle zákona č.282/2002 Z. z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov, za psa vždy zodpovedá držiteľ psa, alebo osoba, ktorá psa vedie, alebo nad psom vykonáva dohľad.
Touto cestou upozorňujeme držiteľov psov na to, aby si okrem hrozby uloženia sankcie za znečistenie verejného priestranstva psími výkalmi, uvedomili aj ďalšie riziká, a to hlavne z hygienického a zdravotného hľadiska.

Vodiť psa mimo chovného priestoru alebo zariadenia na chov môže len osoba, ktorá je fyzicky a psychicky spôsobilá a schopná ho ovládať v každej situácii, pričom je povinná predchádzať tomu, aby pes útočil alebo iným spôsobom ohrozoval človeka alebo zvieratá a zabraňoval vzniku škôd na majetku, prírode a životnom prostredí, ktoré by pes mohol spôsobiť.

Podľa VZN obce Ždaňa č. 5/2004 o držaní psov v znení §3, každý pes musí mať registračnú známku a musí byť zaevidovaný v evidencii obce.
V zmysle toho istého VZN, §7 sa priestupku, okrem iného dopustí ten, kto psa vedie ak :
1. nezabránil tomu, aby pes útočil, alebo iným spôsobom ohrozoval človeka,
2. neohlási, že pes pohrýzol človeka,
3. nerešpektuje zákaz vstupu so psom alebo zákaz voľného pohybu psa,
4. Za priestupok obec uloží pokutu.
Pri ukladaní pokuty sa prihliada najmä na závažnosť a následky protiprávneho konania.
Na konanie o ukladaní pokút sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní.

Preto žiadame občanov, aby zabezpečili chov svojich psov tak, aby sa vyhli plateniu pokút, či úhrady nákladov za odchyt psa.

Prepravná služby SČK
zverejnené: 10.10.2017
Slovenský červený kríž ponúka od 1.10.2017 prepravnú službu pre :
-seniorov nad 62 rokov, osoby ŤZP a ich sprievodcov, pre rodičov s maloletými deťmi a občanov s nepriaznivým zdravotným stavom.
Službu je možné si objednať telefonicky v pracovných dňoch od 8:00 hod. do 15:00 hod. na tel. č. 0903601114, spravidla 1 deň vopred.
Službu je možné využiť v pracovných dňoch od 7:00 do 15:00 hodiny, na prepravu do zdravotníckych zariadení v okrese Košice a okolie, na prepravu do sociálnych zariadení a na prepravu do úradov a iných inštitúcií.
Cenník úhrad za poskytnutú službu je zverejnený na stránke našej obce, alebo je k nahliadnutiu na Obecnom úrade.

ODVOZ ODPADU

 • Komunál
  29. SEP. 2021
 • Plasty
  29. SEP. 2021
 • Papier
  29. SEP. 2021
 • Sklo
  29. SEP. 2021
ŽDAŇA Počasie

OBEC Ždaňa

Prvým písomným dokladom o Ždani je pravdepodobne tzv. Varadínsky register z r. 1222, podľa ktorého bola dedina Ždaňa (villani Sudan) už v 1. tretine 13. storočia vyvinutou obcou. Žiaľ, presná lokalizácia Ždane v spomínanom registri nie je uvedená. V listine opisujúcej hranice Čane a Vyšného Gyňova v r. 1270 sa pripomína majetok Ždaňa (possessio Sadan) ako dedina, ktorá susedí s Čaňou na rieke Hornád.