Obec Ždaňa rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

 • Slideshow
 • Slideshow
 • Slideshow
 • Slideshow
  Jarmok 2014

  Súčasťou jarmoku bol bohatý kultúrny program, bola možnosť navštíviť predajné stánky, výstavu zvierat drobnochovateľov, potešiť sa s deťmi pri rôznych atrakciách.

   
 • Slideshow
  Obec Ždaňa

  Obec leží v nadmorskej výške 185 m juhovýchodne od Košíc na styk Košickej kotliny so Slanskými vrchmi pri vtoku rieky Olšavy do Hornádu.

   
 • Slideshow
  Vitajte

  na oficiálnych stránkach obce Ždaňa

   

Vitajte na stránkach obce Ždaňa

Vitajte na stránkach obce <span>Ždaňa</span>

Obec Ždaňa leží v nadmorskej výške 185 m juhovýchodne od Košíc na styku Košickej kotliny so Slanskými vrchmi pri vtoku rieky Olšavy do Hornádu.

Kataster obce sa rozprestiera na úpätí Slanských vrchov, zo západu ju ohraničuje tok rieky Hornád, ktorá je v týchto úsekoch štrkonosná, so zaujímavými brehovými porastami. Južnou časťou obce preteká Turecký potok, ktorého brehové porasty dotvárajú zaujímavú krajinnú scenériu obce.

čítať viac

Aktuality z obecnej aplikácie:


Oznam
zverejnené: 2021-01-27
Lekáreň Medikament v Ždani je dnes otvorená do 13:00 hodiny.
Elektronické sčítanie obyvateľov sa uskutoční od 15.2.2021 do 31.3.2021, posúva sa len asistované sčítanie!
zverejnené: 2021-01-22
Elektronické sčítanie obyvateľov Slovenskej republiky sa uskutoční v plánovanom termíne od 15.2.2021 do 31.3.2021. Sčítanie obyvateľov bude plne elektronické, absolútne bezpečné a pohodlné. Obyvatelia sa sčítajú sami, v pohodlí domova a bezpečne, prostredníctvom elektronického formulára, ktorý nájdu na www.scitanie.sk.
Vyzývame obyvateľov, aby pomohli pri sčítaní svojim blízkym (seniorom), ak ich o to požiadajú. V zmysle novely zákona sa posúva termín asistovaného sčítania.
Plošné testovanie v obci Ždaňa
zverejnené: 2021-01-20
Vážení občania,
v rámci vyhlásenej celoslovenskej akcie Zachráňme spolu životy, sa v našej obci uskutoční plošné testovanie v sobotu 23. januára 2021 v čase od 8:00 hodiny do 18: hodiny
v priestoroch kultúrneho domu. Prestávka na dezinfekciu bude v čase od 13:00 hodiny do 14:00 hodiny. Posledný odber pred prestávkou bude o 12:45 hod.
Odberné miesto je zriadené prednostne pre obyvateľov obce.


Plošné testovanie v obci Ždaňa
zverejnené: 2021-01-15
Vážení občania,
vzhľadom na zhoršujúcu sa epidemiologickú situáciu v meste Košice, v okolitých obciach aj v obci Ždaňa, rozhodol Krízový štáb obce Ždaňa o vykonaní plošného testovania aj na území obce Ždaňa.
Testovanie sa v našej obci uskutoční dňa 16. 01. 2021 v čase od 9:00 hodiny do 17:00 hodiny v priestoroch kultúrneho domu.
Vážení občania,
Veríme, že túto možnosť bezplatného testovania antigénovými testami využijete a prispejete tým k ochrane seba, svojich blízkych i ďalších občanov obce.
Sčítanie obyvateľov 2021
zverejnené: 2021-01-14
Sčítanie obyvateľov bude prebiehať od 15. februára 2021 do 31. marca 2021. Pre účely sčítania sa obyvateľom rozumie každý, kto má v Slovenskej republike trvalý, prechodný, obvyklý alebo tolerovaný pobyt. Obyvateľ sa sčíta sám alebo s pomocou blízkej osoby prostredníctvom počítača, tabletu alebo mobilu s pripojením na internet. Sčítací formulár bude dostupný na webovej stránke www.scitanie.sk alebo sa obyvateľ sčíta cez mobilnú aplikáciu.
Daň z nehnuteľnosti - oznam
zverejnené: 2021-01-05
Oznamujeme Vám, že podľa zákon 582/200 Z.z. zákona o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady má občan, (ktorý je nový vlastník, alebo občan, u ktorého nastala zmena v roku 2020), ktorý v rozmedzí dátumov od 2.1.2020 do 1.1.2021 (vrátane) bol alebo je vlastníkom, správcom, nájomcom alebo užívateľom nehnuteľnosti, ktorá je predmetom dane (t.j. pozemku, stavby, bytu) - povinnosť podať daňové priznanie.
Lehota na podanie priznania k dani z nehnuteľnosti na rok 2021 je do 31.1.2021, avšak nakoľko tento deň pripadne na nedeľu, termín na podanie daňového priznania sa predlžuje do 1. februára 2021.

Priznanie k dani z nehnuteľnosti podáva daňovník:
- Pri prvom vzniku daňovej povinnosti, to znamená, že daňové priznanie podáva správcovi dane prvýkrát.

Čiastkové priznanie k dani z nehnuteľnosti podáva daňovník ak v období roku 2020 nastali zmeny:
- V prípade, ak sa stane vlastníkom, správcom, nájomcom alebo užívateľom ďalšej nehnuteľnosti,
- V prípade, ak dôjde k zmene druhu alebo výmery pozemku, účelu využitia stavby, bytu alebo nebytového priestoru,
- Pri zániku vlastníctva, správy, nájmu alebo užívanie nehnuteľností.

Daňové priznanie je možné podať:
- Elektronicky na ústrednom portály verejnej správy www.slovensko.sk
- Osobne v podateľni Obecného úradu v čase od 8.00 hod. – 11.00 hod.
- Do schránky na budove Obecného úradu Ždaňa
- Poštou

Tlačivo si môžete stiahnuť na stránke MFSR: file:///C:/Users/mde23419/Downloads/Priloha_k_opatreniu_MF_021249_2014_725.pdf

V prípade potreby doplnenia chýbajúcich údajov Vás žiadame o uvedenie Vášho telefonického kontaktu.


Zber plastov
zverejnené: 2021-01-04
Zajtra, 05.01.2021 prebehne v obci zber plastov.
ZVOZOVÝ KALENDÁR 2021
zverejnené: 2021-01-04

Opatrenie starostu obce č. 3/2020
zverejnené: 2020-12-17

Oznam - ÚPSVR
zverejnené: 2020-12-16

OZNAM
zverejnené: 2020-11-25
AGROSPOL Košice, s. r. o., oznamuje prenajímateľom pôdy, že vyplácanie nájmu za rok 2020, sa uskutoční v dňoch 27. a 28. novembra 2020, t. j. v piatok a v sobotu v čase: od 8.00 - do 15.00 hod. na hospodárskom dvore v Ždani v budove oproti vrátnici.
K vyplácaniu v naturálnej aj v peňažnej forme je potrebné sa preukázať občianskym preukazom!
Zároveň je potrebné dodržiavať všetky epidemiologické opatrenia (rúško, rozostupy a dezinfekcia rúk).


Zákaz využívania lesov verejnosťou - odvolanie
zverejnené: 2020-10-21

Rímskokatolícky farský úrad Čaňa - oznamy
zverejnené: 2020-10-16
OZNAM RÍMSKOKATOLÍCKEJ FARNOSTI

1. Milí veriaci, po porade s pánom dekanom Vám oznamujeme, že najbližšie dni sv. omše budú zatiaľ slúžené kňazmi súkromne. V prípade zmien Vás budeme informovať.

2. Stále ostáva v platnosti dišpenz od povinnej účasti na bohoslužbách. Pokúsme sa zasvätiť nedeľu ako Pánov deň sledovaním sv. omše v televízii alebo cez internet, či modlitbou v rodine.

3. V nedeľu bude slúžená sv. omša, ktorú budeme vysielať na stránke našej farnosti.

4. Nutné kancelárske záležitosti, ktoré sa nedajú odložiť (ako je zaopatrenie chorého alebo pohreb) dohodnite prosím najprv telefonicky. Mobilné čísla nájdete na stránke farnosti. Prosíme o modlitby a zachovanie pokoja.

Všetky informácie nájdete aj na webovej stránke farnosti.

Upozornenie Okresného riaditeľstva hasičského a záchranného zboru Košice-okolie k začatiu vykurovacej sezóny
zverejnené: 2020-10-14

Registrácia chovu ošípaných
zverejnené: 2020-10-13
V okrese Košice-okolie bol potvrdený výskyt Afrického moru ošípaných. Regionálna veterinárna a potravinová správa Košice-okolie preto opätovne dôrazne vyzýva všetkých chovateľov ošípaných, ktorí doposiaľ nie sú registrovaní, aby vykonali registráciu svojho chovu ( aj 1 ks ošípanej určenej pre domácu spotrebu) v termíne do 23.10.2020 na RVPS Košice-okolie, Kukučínova 24, Košice. Po tomto termíne bude vykonaná úradná kontrola a v prípade nesplnenia si tejto povinnosti orgán veterinárnej správy uloží fyzickej osobe pokutu do výšky 400,- €. Zároveň odporúčame, aby chovatelia ošípaných vykonali čo najskôr domácu zabíjačku ošípaných bez ohľadu na vek a hmotnosť. Domáca zabíjačka sa musí oznámiť minimálne jeden pracovný deň vopred na tel. čísle 055/62 22 267. kl. 109, 107 a chovateľ je povinný zabezpečiť odber vzorky z ošípanej zabitej na domácu zabíjačku a vzorku odovzdať na RVPS Košice-okolie.
Zber papiera
zverejnené: 2020-10-13
Dňa 17.10.2020 prebehne v našej obci zber papiera.
Upozornenie
zverejnené: 2020-10-07
Obec Ždaňa, ako správca dane z nehnuteľnosti a poplatku za tuhý komunálny odpad, oznamuje občanom, že 30.9.2020 uplynul termín poslednej splátky na úhradu dane z nehnuteľnosti a poplatku za tuhý komunálny odpad.
V tejto súvislosti upozorňujeme tých občanov, ktorým bolo doručené rozhodnutie na úhradu dane a poplatku za TKO, a ktorí doteraz tieto poplatky nemajú uhradené, aby tak vykonali čo najskôr a vyhli sa tak prípadným ďalším daňovým konaniam.
Oznam
zverejnené: 2020-10-07
Lekáreň Medikament bude v dňoch 08.10 - 09.10.2020 zatvorená.
Zber skla
zverejnené: 2020-10-06
Dňa 10.10.2020 prebehne v našej obci zber skla.
Usmernenie bohoslužieb
zverejnené: 2020-10-02
OZNAM: USMERNENIE BOHOSLUŽIEB V NAŠEJ FARNOSTI – RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV
Milí veriaci, ako už dobre viete od 1. októbra platia aj pre verejné bohoslužby obmedzenia, ktoré nám nariadil Úrad verejného zdravotníctva.
Maximálny počet všetkých účastníkov bohoslužieb je 50.
Stále platia ostatné nariadenia a to zahalené celé horné dýchacie cesty a dezinfekcia rúk.
Keďže sa týmto počtom nedá vyhovieť všetkým veriacim, slovenskí biskupi od 1. 10. 2020 až do odvolania udeľujú všeobecný dišpenz od fyzickej účasti na nedeľných bohoslužbách.
Preto s plnou vážnosťou prosíme veriacich, ktorí sú viac ohrození, ľudí vo vyššom veku, taktiež trpiacich chronickými ochoreniami, ľudí po operačných zákrokoch, ako aj tých, ktorí sa starajú o seniorov, atď., aby znovu uprednostnili sledovanie bohoslužieb prostredníctvom televízie alebo internetu.
Túto nedeľu bude na stránke našej farnosti vysielaná naživo svätá omša o 9:00, ktorú bude slúžiť bývalý pán farár Cyril Hišem.

Októbrová pobožnosť - modlitba ruženca začína pol hodinu pred sv. omšou.

Tiež oznamujeme, že dnes v Ždani nebude spovedanie, ale bude od 17:30 ruženec a o 18:00 sv. omša.
Zajtra, t.j. sobota nebude ráno ruženec a sv. omša, ale večer:
najprv o 17:00 večeradlo a 18:00 sv. omša s nedeľnou platnosťou.

Rešpektujte usporiadateľskú službu, našich kurátorov, ktorí po obsadení 50 miest v kostole, nebudú môcť vpustiť do kostola ďalších.

Všetky informácie nájdete aj na webovej stránke farnosti.
Oznam - zmena termínu vydávania nájmu - František Oravec SHR, Hospodársky dvor Gyňov
zverejnené: 2020-09-28
Spoločnosť AGRO OR, s.r.o., ZV AGRO, s.r.o, AGRO ORAV, s.r.o a František Oravec SHR, Hospodársky dvor Gyňov vám týmto oznamujú, že výdaj nájomu za rok 2020 sa pre opatrenia v súvislosti s COVID 19 presúva. Nájom sa bude vydávať od 12.10.2020 do 23.10.2020 v pracovné dni od pondelka do piatka v čase od 8:00 do 15:00 a v sobotu dňa 17.10.2020 v čase od 8:00 do 12:00. Prineste si zo sebou platnú nájomnú zmluvu, občiansky preukaz a vrecia. Z dôvodu opatrení je vstup do priestorov možný len s ochranným rúškom.

AGROSPOL Košice, s.r.o. - vyplácanie nájmu za rok 2020
zverejnené: 2020-09-24
AGROSPOL Košice, s. r. o., oznamuje prenajímateľom pôdy, že vyplácanie nájmu za rok 2020, sa uskutoční v dňoch 25. a 26. septembra 2020 a 23. a 24. októbra 2020, t.j. v piatok a v sobotu v čase: od 8.00 - do 15.00 hod. na hospodárskom dvore v Ždani v budove oproti vrátnici.
K vyplácaniu v naturálnej aj v peňažnej forme je potrebné sa preukázať občianskym preukazom!
Zároveň je potrebné dodržiavať všetky epidemiologické opatrenia (rúško, rozostupy a dezinfekcia rúk).


SOBD 2021 - tlačová správa
zverejnené: 2020-08-13

Nové byty - typické poschodie
zverejnené: 2020-05-06

Nové byty - informácia
zverejnené: 2020-05-06
Vážení občania,
súkromný investor ponúka na predaj byty do osobného vlastníctva v bytovom dome, ktorý plánuje postaviť v centre obce v rokoch 2020 – 2021.
Viac informácii o plánovaných bytoch, ktoré budú dvoj a trojizbové, Vám ponúkame v priložených súboroch.
Obec uprednostňuje predaj bytov našim občanom, preto očakávame Vašu spätnú väzbu do pondelka, 11.5.2020, až potom bude táto ponuka zverejnená mimo našej obce.
V prípade Vášho záujmu nás kontaktujte e-mailom,
na adresu: obec.zdana@mail.t-com.sk , alebo telefonicky ,
na t. č. 055 6980021 - Obecný úrad Ždaňa.KAM S ODPADOM
zverejnené: 2020-04-30

Testovanie na ochorenie COVID-19 - odberové pracovisko v Košiciach
zverejnené: 2020-04-21

Oznam
zverejnené: 2020-04-02

Kam s použitými rúškami - 2
zverejnené: 2020-03-20

Kam s použitými rúškami
zverejnené: 2020-03-20

Odpis zápisnice OVK o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku vo voľbách do NR SR 29.02.2020
zverejnené: 2020-03-02

Zvozový kalendár 2020
zverejnené: 2020-01-07

Zber použitých rastlinných olejov
zverejnené: 2019-10-30
Na dočasnom zbernom dvore, nachádzajúcom sa v areáli ZŠ, vchod ku kotolni, je umiestnená zberná nádoba – kontajner, na použitý rastlinný olej a tuky.
Použitý rastlinný olej a tuky sem môžete prinášať v uzatvorených nádobách počas celého týždňa, v čase od 8:00 hod. do 15:00 hodiny, raz mesačne je tento odpad likvidovaný.
Využite možnosť separovať aj tento druh odpadu z domácnosti. Ďakujeme.
Informácie pre chovateľov ošípaných
zverejnené: 2018-10-23
Vzhľadom k výskytu afrického moru ošípaných na území Európy, vydala Regionálna veterinárna a potravinová správa Košice-okolie nariadenia, upravujúce podmienky chovu ošípaných.
Každý chovateľ, ktorý vlastní ošípané v počte 2 a viac kusov je povinný nahlásiť túto skutočnosť na obecnom úrade.
Okrem toho je chovateľ povinný oznámit' dátum, čas a miesto vykonania domácej zakáľačky minimálne jeden pracovný deň vopred,na príslušnú RVPS.(RVPS Košice-okolie: 055 622 3507, 622 2267) V pripade úhynu domácej ošípanej je majiteľ zvieraťa povinný tento úhyn ihneď nahlásiť Regionálnej veterinárnej a potravinovej správe, alebo príslušnému veterinárnemu lekárovi.
Bližšie informácie k opatreniam vyplývajúcim z výskutu afrického moru ošípaných sa nachádzajú na stránke:

https://www.svps.sk/zvierata/choroby_AMO.asp


Ambulantná pohotovostná služba
zverejnené: 2018-06-28

Dodržiavanie VZN č. 5/2004 o chove psov
zverejnené: 2018-02-07
K často sa vyskytujúcim problémom v našej obci patrí voľný pohyb psov bez vôdzky na verejných priestranstvách, detských ihriskách, pričom tu dochádza k znečisťovaniu týchto priestranstiev.
Je potrebné, aby si držitelia psov uvedomili, že v zmysle zákona č.282/2002 Z. z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov, za psa vždy zodpovedá držiteľ psa, alebo osoba, ktorá psa vedie, alebo nad psom vykonáva dohľad.
Touto cestou upozorňujeme držiteľov psov na to, aby si okrem hrozby uloženia sankcie za znečistenie verejného priestranstva psími výkalmi, uvedomili aj ďalšie riziká, a to hlavne z hygienického a zdravotného hľadiska.

Vodiť psa mimo chovného priestoru alebo zariadenia na chov môže len osoba, ktorá je fyzicky a psychicky spôsobilá a schopná ho ovládať v každej situácii, pričom je povinná predchádzať tomu, aby pes útočil alebo iným spôsobom ohrozoval človeka alebo zvieratá a zabraňoval vzniku škôd na majetku, prírode a životnom prostredí, ktoré by pes mohol spôsobiť.

Podľa VZN obce Ždaňa č. 5/2004 o držaní psov v znení §3, každý pes musí mať registračnú známku a musí byť zaevidovaný v evidencii obce.
V zmysle toho istého VZN, §7 sa priestupku, okrem iného dopustí ten, kto psa vedie ak :
1. nezabránil tomu, aby pes útočil, alebo iným spôsobom ohrozoval človeka,
2. neohlási, že pes pohrýzol človeka,
3. nerešpektuje zákaz vstupu so psom alebo zákaz voľného pohybu psa,
4. Za priestupok obec uloží pokutu.
Pri ukladaní pokuty sa prihliada najmä na závažnosť a následky protiprávneho konania.
Na konanie o ukladaní pokút sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní.

Preto žiadame občanov, aby zabezpečili chov svojich psov tak, aby sa vyhli plateniu pokút, či úhrady nákladov za odchyt psa.

Prepravná služby SČK
zverejnené: 2017-10-10
Slovenský červený kríž ponúka od 1.10.2017 prepravnú službu pre :
-seniorov nad 62 rokov, osoby ŤZP a ich sprievodcov, pre rodičov s maloletými deťmi a občanov s nepriaznivým zdravotným stavom.
Službu je možné si objednať telefonicky v pracovných dňoch od 8:00 hod. do 15:00 hod. na tel. č. 0903601114, spravidla 1 deň vopred.
Službu je možné využiť v pracovných dňoch od 7:00 do 15:00 hodiny, na prepravu do zdravotníckych zariadení v okrese Košice a okolie, na prepravu do sociálnych zariadení a na prepravu do úradov a iných inštitúcií.
Cenník úhrad za poskytnutú službu je zverejnený na stránke našej obce, alebo je k nahliadnutiu na Obecnom úrade.

Ďalšie aktuality: