Zmenšiť textZväčšiť text
Prehrať celé video
 •  

Aktuality


Letné detské tábory
zverejnené: 23.5.2024
Centrum kultúry Košického kraja (kultúrno-osvetová organizácia zriadená KSK, www.ckkk.sk) pripravuje denné letné tábory plné rôznorodých aktivít, kde sa deti zoznámia s remeslami, vlastnoručne si počas tvorivých dielní vytvoria výrobky pod dozorom skúsených lektorov a umožnia im tak prejaviť svoje nadanie a kreativitu. Tešiť sa môžu tiež na množstvo zážitkov, nové priateľstvá, výlety a zábavu.
Zber plastov
zverejnené: 21.5.2024
Dňa 23.05.2024 prebehne v našej obci zber plastov.
Odstávka vody na Okružnej ulici
zverejnené: 17.5.2024
Z dôvodu opravy poruchy vodovodnej siete bude dňa 17.05.2024 v čase od 9:00 do 13:00 hod. odstavená dodávka pitnej vody na Okružnej ulici.
Vyhlásenie Výberového konania - MŠ Kokšov Bakša
zverejnené: 13.5.2024

Vyhlásenie Výberového konania - ZŠ Valaliky
zverejnené: 9.5.2024

Podmienky obchodnej verejnej súťaže - AVIA 3
zverejnené: 9.5.2024

Odpočet spotreby vody
zverejnené: 6.5.2024
Východoslovenská vodárenská spoločnosť Košice oznamuje, že tento a budúci týždeň bude vykonávať odpočet spotreby vody.
Vyhlásenie Výberového konania - ZŠ Čaňa
zverejnené: 2.5.2024

Certifikát za rok 2023
zverejnené: 25.4.2024

Podmienky obchodnej verejnej súťaže - AVIA - nová cena
zverejnené: 16.4.2024

ZÁPIS DETÍ DO MŠ na šk. rok 2024/2025
zverejnené: 9.4.2024

Zápisnica OVK o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku vo voľbách prezidenta SR
zverejnené: 8.4.2024

Zápisnica OVK o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku vo voľbách prezidenta SR
zverejnené: 25.3.2024

Prosba o spoluprácu s SHMÚ – vyhľadanie nového pozorovateľa pre fenologickú sieť
zverejnené: 19.3.2024

Ponuka
zverejnené: 18.3.2024
ZO SZZ v Ždani usporiada v dňoch 8. a 9.6. 2024 dvojdňový autobusový tematický zájazd do Sv. Antona a prehliadku kvetinovej záhrady vo Zvolene. Cena zájazdu je 60€, autobus, nocľah a raňajky. Prihlásiť sa môžete osobe u predsedu záhradkárov p. Veréba Františka, alebo na t. č. 0907947607 do piatka večera.
Výbor ZO SZZ v Ždani
Podmienky obchodnej verejnej súťaže - AVIA
zverejnené: 27.2.2024

Upozornenie pre občanov
zverejnené: 25.1.2024

Zvozový kalendár 2024
zverejnené: 19.12.2023

Zápisnica OVK o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku vo voľbách do NR SR 30.09.2023
zverejnené: 2.10.2023

MŠ Ždaňa-zoznam vecí do MŠ
zverejnené: 15.8.2023

Oznam
zverejnené: 4.11.2022
MUDr. Ľubuša Králová zmenila od 01.11.2022 miesto poskytovania zdravotnej starostlivosti.
Výsledky volieb
zverejnené: 31.10.2022
Miestna volebná komisia v Ždani
UVEREJNENIE VÝSLEDKOV volieb poslancov obecného zastupiteľstva a volieb starostu obce
Okrsková volebná komisia v ŽDANI, podľa § 190 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov uverejňuje výsledky volieb poslancov obecného zastupiteľstva a volieb starostu obce, ktoré sa konali 29. októbra 2022.
A. Do Obecného zastupiteľstva v ŽDANI boli zvolení:
Meno, priezvisko, politická strana2)
- Mgr. Imrich Bakši Kresťanskodemokratické hnutie
- Mgr. Stanislav Rusnák Kresťanskodemokratické hnutie
- Ing. Ivan Buchla Slovenská národná strana
- Július Takáč Nezávislý kandidát
- Imrich Gergely Nezávislý kandidát
- Peter Juhás Hlas – sociálna demokracia
- Bartolomej Horňák Kresťanskodemokratické hnutie
- Ing. PhD. Peter Frák Sloboda a solidarita
- Bc. Ján Karajos Nezávislý kandidát
B. Za starostu obce ŽDAŇA bol zvolený:
Meno, priezvisko, politická strana2)

Ing. Ján KOKARDA Nezávislý kandidát

V Ždani, 30.10.2022


Výsledky volieb
zverejnené: 30.10.2022

Meander Ždaňa
zverejnené: 21.6.2022

Certifikát za rok 2021
zverejnené: 14.6.2022
Ďakujeme všetkým našim občanom, že zodpovedným triedením odpadov prispievajú k ochrane životného prostredia.


Pomoc pre Ukrajinu
zverejnené: 5.4.2022

Ambulantná pohotovostná služba v Košiciach
zverejnené: 6.8.2021

Nové byty - typické poschodie
zverejnené: 6.5.2020

KAM S ODPADOM
zverejnené: 30.4.2020

Zber použitých rastlinných olejov
zverejnené: 30.10.2019
Na dočasnom zbernom dvore, nachádzajúcom sa v areáli ZŠ, vchod ku kotolni, je umiestnená zberná nádoba – kontajner, na použitý rastlinný olej a tuky.
Použitý rastlinný olej a tuky sem môžete prinášať v uzatvorených nádobách počas celého týždňa, v čase od 8:00 hod. do 15:00 hodiny, raz mesačne je tento odpad likvidovaný.
Využite možnosť separovať aj tento druh odpadu z domácnosti. Ďakujeme.
Dodržiavanie VZN č. 5/2004 o chove psov
zverejnené: 7.2.2018
K často sa vyskytujúcim problémom v našej obci patrí voľný pohyb psov bez vôdzky na verejných priestranstvách, detských ihriskách, pričom tu dochádza k znečisťovaniu týchto priestranstiev.
Je potrebné, aby si držitelia psov uvedomili, že v zmysle zákona č.282/2002 Z. z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov, za psa vždy zodpovedá držiteľ psa, alebo osoba, ktorá psa vedie, alebo nad psom vykonáva dohľad.
Touto cestou upozorňujeme držiteľov psov na to, aby si okrem hrozby uloženia sankcie za znečistenie verejného priestranstva psími výkalmi, uvedomili aj ďalšie riziká, a to hlavne z hygienického a zdravotného hľadiska.

Vodiť psa mimo chovného priestoru alebo zariadenia na chov môže len osoba, ktorá je fyzicky a psychicky spôsobilá a schopná ho ovládať v každej situácii, pričom je povinná predchádzať tomu, aby pes útočil alebo iným spôsobom ohrozoval človeka alebo zvieratá a zabraňoval vzniku škôd na majetku, prírode a životnom prostredí, ktoré by pes mohol spôsobiť.

Podľa VZN obce Ždaňa č. 5/2004 o držaní psov v znení §3, každý pes musí mať registračnú známku a musí byť zaevidovaný v evidencii obce.
V zmysle toho istého VZN, §7 sa priestupku, okrem iného dopustí ten, kto psa vedie ak :
1. nezabránil tomu, aby pes útočil, alebo iným spôsobom ohrozoval človeka,
2. neohlási, že pes pohrýzol človeka,
3. nerešpektuje zákaz vstupu so psom alebo zákaz voľného pohybu psa,
4. Za priestupok obec uloží pokutu.
Pri ukladaní pokuty sa prihliada najmä na závažnosť a následky protiprávneho konania.
Na konanie o ukladaní pokút sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní.

Preto žiadame občanov, aby zabezpečili chov svojich psov tak, aby sa vyhli plateniu pokút, či úhrady nákladov za odchyt psa.

Prepravná služby SČK
zverejnené: 10.10.2017
Slovenský červený kríž ponúka od 1.10.2017 prepravnú službu pre :
-seniorov nad 62 rokov, osoby ŤZP a ich sprievodcov, pre rodičov s maloletými deťmi a občanov s nepriaznivým zdravotným stavom.
Službu je možné si objednať telefonicky v pracovných dňoch od 8:00 hod. do 15:00 hod. na tel. č. 0903601114, spravidla 1 deň vopred.
Službu je možné využiť v pracovných dňoch od 7:00 do 15:00 hodiny, na prepravu do zdravotníckych zariadení v okrese Košice a okolie, na prepravu do sociálnych zariadení a na prepravu do úradov a iných inštitúcií.
Cenník úhrad za poskytnutú službu je zverejnený na stránke našej obce, alebo je k nahliadnutiu na Obecnom úrade.

ODVOZ ODPADU

 • Komunál
  29. SEP. 2021
 • Plasty
  29. SEP. 2021
 • Papier
  29. SEP. 2021
 • Sklo
  29. SEP. 2021
ŽDAŇA Počasie

OBEC Ždaňa

Prvým písomným dokladom o Ždani je pravdepodobne tzv. Varadínsky register z r. 1222, podľa ktorého bola dedina Ždaňa (villani Sudan) už v 1. tretine 13. storočia vyvinutou obcou. Žiaľ, presná lokalizácia Ždane v spomínanom registri nie je uvedená. V listine opisujúcej hranice Čane a Vyšného Gyňova v r. 1270 sa pripomína majetok Ždaňa (possessio Sadan) ako dedina, ktorá susedí s Čaňou na rieke Hornád.

Sprievodca online kasínami na Slovensku

Napriek nedávnym obmedzeniam v oblasti online hazardných hier sa trh s online hazardnými hrami na Slovensku považuje za veľmi potenciálny.

Mnohé pripravované online hazardné stránky pre slovenských hráčov sú virtuálna realita (alebo 3D-ako) Slo Táto nová technológia má vytvoriť novú triedu v kamenných typoch stávok.

V súčasnosti sa často vytvárajú mnohé slovenské hry so živým krupiérom. Desiatky miliónov ľudí sa rozhodli hrať s ľuďmi namiesto počítačom vytvorených programov.

Rok 2017 bol rokom, keď mnohé slovenské online kasína začali venovať pozornosť rozvoju technológií so zameraním na kryptomeny a blockchain. Hráči na celom svete vrátane Slovenska si z bitcoinov a iných digitálnych mincí urobili obľúbenú platobnú metódu.

V hre je niekoľko faktorov. Kryptomeny vo všeobecnosti ponúkajú pomerne poloanonymné transakcie, tieto transakcie sú tiež okamžité a nevznikajú pri nich žiadne dodatočné náklady.

Čas ukáže, koľko kryptomien bude v budúcnosti prijatých, pretože online casíno na Slovensku sa čoraz pohodlnejšie používajú

Digitálne peňaženky, ako napríklad PayPal, sú tiež čoraz populárnejšie. Prevody digitálnej meny môžete použiť na prevod peňazí z akejkoľvek onla, takže sa pri prevode peňazí zo slovenských herných stránok nemusíte nijako registrovať.

Počet slovenských webových herní pre používateľov smartfónov a iných mobilných zariadení sa bude nepochybne zvyšovať, najmä vďaka popularite mobilných automatov. Táto kategória nemá obdoby a hráči tu môžu robiť veľa.

Aj napriek prísnej regulácii sa na Slovensku pravdepodobne objavia nové stránky s online hazardnými hrami, ktoré doplnia tie existujúce.