Zmenšiť textZväčšiť text

Zaujímavosti

Komunitný park

Tento komunitný park má spoločenský, kultúrny, environmentálny aj vzdelávací význam. Spoločenský význam zahŕňa podporu budovania komunity, park by mal byť príjemným, verejným miestom, kde sa budú stretávať občania. Občania Ždane sa budú vzdelávať prostredníctvom informačných panelov, ktoré budú porozmiestňované v parku a budú zamerané na prírodné hodnoty, históriu a kultúrne dedičstvo Ždane a jej okolia.

Do budúcna

Rekonštrukcia kultúrneho domu a v blízkej budúcnosti aj vykonanie ďalších úprav v budove tak, aby sme vytvorili podmienky pre ešte účelnejšie využívanie priestorov, pričom predpokladáme aj opravu vonkajšej fasády a celkovú úpravu centra obce. Samozrejme, že všetko záleží od dostatku finančných prostriedkov a preto je dnes ťažko povedať, kedy sa nám to podarí.