Zmenšiť textZväčšiť text

Aktuality

Zoznam aktualít:


 pozajtra 
Oznam

zverejnené: 28.9.2022
Pošta Ždaňa bude dňa 30. septembra 2022 z technických príčin zatvorená.
 o 4 dni 
Pozvánka

zverejnené: 27.9.2022

Pracovná ponuka
zverejnené: 26.9.2022
ALASKA FOODS s. r. o., Vajkovce 143, 044 43 Košice – okolie


Pracovná ponuka:
Miesto práce: Vajkovce 143, 044 43 Vajkovce
Druh pracovného pomeru: Trvalý pracovný pomer
Termín nástupu: ihneď / dohodou
Pozícia: Pomocný pracovník v potravinárskej výrobe
Plat: 760 eur (brutto)
30 eur motivačné za dochádzku
70 eur jedna sobota v mesiaci, ak sa robí
Pracovný čas: dvojzmenná prevádzka: ranná a poobedná
Doprava: zabezpečená čiastočne
Požiadavky na zamestnanca:
- stredoškolské bez maturity
- stredoškolské s maturitou
- zdravotný preukaz
- pracovitý a spoľahlivý
Životopis a súhlas so spracovaním osobných údajov poslať na:
eva@alaska.sk
Vybraných uchádzačov budeme volať na osobné pohovory.
Oznam
zverejnené: 26.9.2022
OVOCOVO - Muštáreň Jablonov nad Turňou oznamuje všetkým občanom, že poskytuje službu muštovania – výrobu 100% prírodných štiav z vášho vlastného ovocia. V prípade záujmu o bližšie informácie prosím kontaktujte telefónne číslo 0902 449 419.
Oznam
zverejnené: 21.9.2022
František Oravec SHR, Hospodársky dvor Gyňov, spoločnosť AGRO OR, s.r.o., so sídlom Hospodársky dvor Gyňov, AGRO – OR, s.r.o., so sídlom Hospodársky dvor Gyňov, AGRO ORAV, s.r.o., so sídlom Hospodársky dvor Gyňov a spoločnosť ZV – AGRO, s.r.o., so sídlom Hospodársky dvor Gyňov oznamuje, že vydáva naturálie za rok 2022 na základe platnej nájomnej zmluvy, a to v pracovné dni od pondelka, 26.09.2022, do piatka – 07.10.2022, v čase od 8:00 – 15:00
hod., a v sobotu, dňa 01.10.2022, od 8:00 – 12:00 hod.

Miesto vydania: Hospodársky dvor Gyňov.
Je potrebné so sebou priniesť platnú nájomnú zmluvu, občiansky preukaz a vrecia.

Oznam
zverejnené: 20.9.2022
AGROSPOL Košice, s. r. o., oznamuje prenajímateľom pôdy, že vyplácanie nájmu za rok 2022, sa uskutoční v dňoch 23. a 24. septembra 2022 a 21. a 22. októbra 2022, t.j. v piatok a v sobotu v čase: od 8.00 - do 15.00 hod. na hospodárskom dvore v Ždani v budove oproti vrátnici.
K vyplácaniu v naturálnej aj v peňažnej forme je potrebné sa preukázať občianskym preukazom!
Zároveň je potrebné dodržiavať všetky epidemiologické opatrenia (rúško, rozostupy a dezinfekcia rúk).
Oznam
zverejnené: 19.9.2022
Obec Ždaňa, ako správca dane z nehnuteľnosti a poplatku za tuhý komunálny odpad oznamuje občanom, že k 30.9.2022 uplynie termín poslednej splátky na úhradu dane z nehnuteľnosti a poplatku za tuhý komunálny odpad.

V tejto súvislosti žiadame občanov, ktorým bolo doručené rozhodnutie na úhradu, aby tak vykonali do konca lehoty splatnosti, t. j. do konca mesiaca september a zabránili prípadným ďalším daňovým konaniam zo strany obce.
Rekonštrukcia chodníkov na cintorínoch
zverejnené: 24.8.2022
Vážení občania,
v najbližších dňoch začnú rekonštrukčné práce na oboch našich cintorínoch. Rekonštrukčné práce pozostávajú z kompletnej výmeny dlažby na všetkých chodníkoch. Počas prác môže dôjsť k čiastočnému obmedzeniu pohybu na cintorínoch. Práce začnú najskôr okolo Domu nádeje a postupne na oboch cintorínoch.
Za prípadné komplikácie a obmedzenia sa Vám ospravedlňujeme.
Oznam
zverejnené: 20.7.2022
Z dôvodu nepriaznivej epidemiologickej situácie COVID-19 bude mobilné odberové miesto (MOM) Seňa otvorené v utorok a štvrtok od 8,00 hod. do 10,00 hod. Vykonávajú sa antigénové a RT-PCR testy.
Meander Ždaňa
zverejnené: 21.6.2022

Certifikát za rok 2021
zverejnené: 14.6.2022
Ďakujeme všetkým našim občanom, že zodpovedným triedením odpadov prispievajú k ochrane životného prostredia.


Oznam
zverejnené: 10.5.2022
Oznamujeme občanom, že dnes /10.05.2022/ a každý ďalší utorok, máte možnosť zakúpiť si pred Obecným úradom v Ždani, čerstvý domáci langoš a chutné gofry. Ponuka platí do 18. hodiny .
Oznam
zverejnené: 2.5.2022
Cukráreň Ždaňa Relax Vás opäť pozýva na dobrú zmrzlinu a chutný koláčik, či kávičku. Otvorené bude každý deň od 12:00 do 20:00 hodiny.
Pomoc pre Ukrajinu
zverejnené: 5.4.2022

ZVOZOVÝ KALENDÁR 2022
zverejnené: 28.12.2021

Ambulantná pohotovostná služba v Košiciach
zverejnené: 6.8.2021

Nové byty - typické poschodie
zverejnené: 6.5.2020

KAM S ODPADOM
zverejnené: 30.4.2020

Zber použitých rastlinných olejov
zverejnené: 30.10.2019
Na dočasnom zbernom dvore, nachádzajúcom sa v areáli ZŠ, vchod ku kotolni, je umiestnená zberná nádoba – kontajner, na použitý rastlinný olej a tuky.
Použitý rastlinný olej a tuky sem môžete prinášať v uzatvorených nádobách počas celého týždňa, v čase od 8:00 hod. do 15:00 hodiny, raz mesačne je tento odpad likvidovaný.
Využite možnosť separovať aj tento druh odpadu z domácnosti. Ďakujeme.
Dodržiavanie VZN č. 5/2004 o chove psov
zverejnené: 7.2.2018
K často sa vyskytujúcim problémom v našej obci patrí voľný pohyb psov bez vôdzky na verejných priestranstvách, detských ihriskách, pričom tu dochádza k znečisťovaniu týchto priestranstiev.
Je potrebné, aby si držitelia psov uvedomili, že v zmysle zákona č.282/2002 Z. z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov, za psa vždy zodpovedá držiteľ psa, alebo osoba, ktorá psa vedie, alebo nad psom vykonáva dohľad.
Touto cestou upozorňujeme držiteľov psov na to, aby si okrem hrozby uloženia sankcie za znečistenie verejného priestranstva psími výkalmi, uvedomili aj ďalšie riziká, a to hlavne z hygienického a zdravotného hľadiska.

Vodiť psa mimo chovného priestoru alebo zariadenia na chov môže len osoba, ktorá je fyzicky a psychicky spôsobilá a schopná ho ovládať v každej situácii, pričom je povinná predchádzať tomu, aby pes útočil alebo iným spôsobom ohrozoval človeka alebo zvieratá a zabraňoval vzniku škôd na majetku, prírode a životnom prostredí, ktoré by pes mohol spôsobiť.

Podľa VZN obce Ždaňa č. 5/2004 o držaní psov v znení §3, každý pes musí mať registračnú známku a musí byť zaevidovaný v evidencii obce.
V zmysle toho istého VZN, §7 sa priestupku, okrem iného dopustí ten, kto psa vedie ak :
1. nezabránil tomu, aby pes útočil, alebo iným spôsobom ohrozoval človeka,
2. neohlási, že pes pohrýzol človeka,
3. nerešpektuje zákaz vstupu so psom alebo zákaz voľného pohybu psa,
4. Za priestupok obec uloží pokutu.
Pri ukladaní pokuty sa prihliada najmä na závažnosť a následky protiprávneho konania.
Na konanie o ukladaní pokút sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní.

Preto žiadame občanov, aby zabezpečili chov svojich psov tak, aby sa vyhli plateniu pokút, či úhrady nákladov za odchyt psa.

Prepravná služby SČK
zverejnené: 10.10.2017
Slovenský červený kríž ponúka od 1.10.2017 prepravnú službu pre :
-seniorov nad 62 rokov, osoby ŤZP a ich sprievodcov, pre rodičov s maloletými deťmi a občanov s nepriaznivým zdravotným stavom.
Službu je možné si objednať telefonicky v pracovných dňoch od 8:00 hod. do 15:00 hod. na tel. č. 0903601114, spravidla 1 deň vopred.
Službu je možné využiť v pracovných dňoch od 7:00 do 15:00 hodiny, na prepravu do zdravotníckych zariadení v okrese Košice a okolie, na prepravu do sociálnych zariadení a na prepravu do úradov a iných inštitúcií.
Cenník úhrad za poskytnutú službu je zverejnený na stránke našej obce, alebo je k nahliadnutiu na Obecnom úrade.