Zmenšiť textZväčšiť text

Verejné obstarávanie

Profil verejného obstarávateľa

Obec Ždaňa je verejným obstarávateľom podľa § 6 ods. 1 písm. b) zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“).

 Výzva na predkladanie ponúk  na zákazku Oprava miestnych komunkácií je zverejnená v  sekcii Dokumetny.

Zverejňovanie zákaziek v profile podľa §9 ods. 9 zákona o verejnom obstarávaní

Hodnota zákazky Predmet zákazky Úspešný uchádzač
15 079,44 € Oprava miestnych  komunikácií ASTEX, s. r. o., Jazerná 1, Košice 
  5 850,00 € Zvýšenie bezpečnosti cestnej premávky v obi Ždaňa EMPEMONT Slovakia s.r.o., Bratislava
  5 712,00 € Oprava miestnej komunikácie - výtlkov v obci Ždaňa ASTEX s.r.o., Jazerná 1, Košice
11317,70 € Rekonštrukcia verejného osvetlenia TIPLUX s.r.o., Cesta pod Hradovou32, Košice

Výzva na predkladanie ponúk a výkaz na zákazku Výmena plastových okien na budobe ZŠ Ždaňa, časť CZŠ je zverejnená v sekcii Dokumenty.

Ponuka na zákazu Kniha - Monografia Ždaňa a Výzva na predloženie ponuky Kniha - Monografia Ždaňa  je zverejnená v sekcii Dokumenty - ostatné dokumenty.

Ponuka na zákazku Vianočná výzdoba v obci Ždaňa a Výzva na predloženie ponuky Vianočná výzdoba v obci Ždaňa je zverejnená v sekcii Dokumenty - ostatné dokumenty.

Aktuálne ponuky a výzvy na verejné obstarávanie sú zverejnené v sekcii Dokumenty - ostatné dokumenty.

V sekcii Dokumenty - ostatné dokumetny sú zverejnené súhrnné správy :

Súhrnná správa o zákazkách s cenami vyššími ako 1000 € za obdobie od 1.10.2014 - 31.12.2014

Súhrnná správa o zákazkách s cenami vyššími ako 1000 € za obdobie od 1.1.2015 - 31.3.2015

Súhrnná správa o zákazkách s cenami vyššími ako 1000 € za obdobie od 1.7.2015 - 30.9.2015

Súhrnná správa o zákazkách s ceanmi vyššími ako 1000 € za obdobie od 1.1.2016 - 31.3.2016

            V sekcii Dokumenty je zverejnená výzva na predloženie cenovej ponuky - Externý manažment  projektu "Rekonštrukcia školského zariadenia v obci Ždaňa".

            V sekcii  Dokumenty je zverejnená výzva na predloženie cenovej ponuky - Projektová dokumentácia na zákazku - "Rekonštrukcia a prístavba Materskej školy Ždaňa".

V sekcii Dokumenty - ostatné dokumenty sú zverejnené informácie o verejnom obstarávaní obce Ždaňa za rok 2016.

V sekcii Dokumenty je zverejnená výzva na predkladanie ponúk a prílohy na predmet zákazky : Stroje, zariadenie, invenár - technologické komponeny.

V sekcii Dokumeny je zverejnená výzva na predkladadnie ponúk a prílohy na predmet zákazky - "Dopravné napojenie MŠ Ždaňa"

Športová plocha Ždaňa 21