Zmenšiť textZväčšiť text

Verejné obstarávanie

Profil verejného obstarávateľa

Obec Ždaňa je verejným obstarávateľom podľa § 6 ods. 1 písm. b) zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“).

 Výzva na predkladanie ponúk  na zákazku Oprava miestnych komunkácií je zverejnená v  sekcii Dokumetny.

Zverejňovanie zákaziek v profile podľa §9 ods. 9 zákona o verejnom obstarávaní

Hodnota zákazky Predmet zákazky Úspešný uchádzač
15 079,44 € Oprava miestnych  komunikácií ASTEX, s. r. o., Jazerná 1, Košice 
  5 850,00 € Zvýšenie bezpečnosti cestnej premávky v obi Ždaňa EMPEMONT Slovakia s.r.o., Bratislava
  5 712,00 € Oprava miestnej komunikácie - výtlkov v obci Ždaňa ASTEX s.r.o., Jazerná 1, Košice
11317,70 € Rekonštrukcia verejného osvetlenia TIPLUX s.r.o., Cesta pod Hradovou32, Košice