Zmenšiť textZväčšiť text

Úradná tabuľa

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 28)
Názov Popis Dátum
Zverejnenie zámeru prenajať nehnuteľný majetok Z-Box - 04.09.2023
Zverejnenie zámeru predať nehnuteľný majetok vo vlastníctve obce Ždaňa ako prípad hodný osobitného zreteľa - 31.08.2023
Zverejnenie zámeru predať nehnuteľný majetok vo vlastníctve obce Ždaňa ako prípad hodný osobitnéh zreteľa - 31.08.2023
Verejná vyhláška - pozvánka - 15.08.2023
Zverejnenie emailovej adresy na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do OVK pre voľby do NR SR - 18.07.2023
Zverejnenie emailovej adresy na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu pre voľby do NR SR - 18.07.2023
Oznam o utvorení volebných okrskov a určení volebných miestností - 18.07.2023
Informácie pre voliča pre voľby do NR SR - 18.07.2023
Rozhodnutie predsedu NR SR o vyhlásení volieb do NR SR - 18.07.2023
Záverečný účet obce Ždaňa za rok 2022 - 28.06.2023
Generované portálom Uradne.sk