Zmenšiť textZväčšiť text

Úradná tabuľa

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 32)
Názov Popis Dátum
Rozpočet 2024 - 2026 - 28.11.2023
VZN 69/2023 - návrh - 24.11.2023
Oznámenie o začatí vodoprávneho konania verejnou vyháškou - 23.11.2023
Zmluva o dielo - Join-s - 24.10.2023
Zverejnenie zámeru prenajať nehnuteľný majetok Z-Box - 04.09.2023
Zverejnenie zámeru predať nehnuteľný majetok vo vlastníctve obce Ždaňa ako prípad hodný osobitného zreteľa - 31.08.2023
Zverejnenie zámeru predať nehnuteľný majetok vo vlastníctve obce Ždaňa ako prípad hodný osobitnéh zreteľa - 31.08.2023
Verejná vyhláška - pozvánka - 15.08.2023
Zverejnenie emailovej adresy na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do OVK pre voľby do NR SR - 18.07.2023
Zverejnenie emailovej adresy na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu pre voľby do NR SR - 18.07.2023
Generované portálom Uradne.sk