Zmenšiť textZväčšiť text

Kontakty

Toto webové sídlo www.zdana.sk spravuje obec Ždaňa a je spracované a naplnené v súlade s platnou legislatívou, podľa pravidiel prístupnosti webového sídla podľa prílohy č. 1 Výnosu o štandardoch pre IS VS (účinnosť 1.10.2008, vydaný vo Finančnom spravodajcovi MF SR č. 9/2008).

Správca obsahu: 

Obec Ždaňa

Adresa:

Obec Ždaňa
Jarmočná 118/4
044 11 Ždaňa

IČO: 00324973

DIČ : 2021245193

Samosprávny kraj: Košický
Okres: Košice okolie
Región: Abovský
Počet obyvateľov: 1365
Rozloha: 551 ha
Prvá písomná zmienka: v roku 1222

Všeobecné informácie:
Podateľňa:
Starosta: Ing. Ján Kokarda,  e-mail: starostazdana@zdana.dcom.sk
Informácie o napĺňaní webového sídla: admin@zdana.sk

Sekretariát:

Tel.: + 421 55 698 00 21+421 911 234 761

E-mail:  ruzickova@zdana.dcom.sk

Kultúrny dom:

Tel.: +421 911 205 529
E-mailkdzdana@zdana.dcom.sk

Kompetencie:

Obec Ždaňa je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne ( zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).

Spoločný stavebný úrad pre obec Ždaňa je zriadený na Obecnom úrade v Čani. Kontakt - 055/6999018

Úradné hodiny:

Pondelok 08:00 - 12.00 : 13.00 - 15:30
Utorok 08:00 - 12.00 : 13.00 - 15:30
Streda 08:00 - 12.00 : 13.00 - 16:00
Štvrtok 08:00 - 12.00 : 13.00 - 15:30
Piatok 08:00 - 12.00

Obecná knižnica:

Pondelok 14:00 - 16:00
Streda 14:00 - 16:00

Technický prevádzkovateľ webstránky:

webex.sk
Ostrovského 2
040 01 Košice
Slovenská republika

e-mail: info@webex.sk