Zmenšiť textZväčšiť text

Základné školy

Základná škola Ždaňa 96

Meno riaditeľky: Mgr. Nataša Rokická
Počet tried: 12
Počet žiakov: 234
+421 55 698 00 01
Riaditeľka: 0911971935 mail: riaditel@zszdana.sk
Zástupkyňa mail: zastupca@zszdana.sk
Školská jedáleň: 055 6980065 mail: jedalen@zszdana.sk
Ekonóm: 055 7288661 mail: ekonom@zszdana.sk
www.zszdana.edupage.sk

Základná škola svojím vlastným Projektom podpory zdravia je zapojená do Národnej siete škôl podporujúcich zdravie s certifikátom Ministerstva školstva a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorý jej bol udelený v januári 1997.

Škola sa podieľa na realizácii úloh Národného programu boja proti drogám. Vychováva aktivistov drogovej prevencie z radov žiakov a snaží sa zabezpečovať primerané opatrenia proti šíreniu drog v školskom prostredí.

Základná škola spolupracuje s nadáciou SOSNA so sídlom v Košiciach a s nadáciou HOLOCÉN so sídlom v Mi

školci v Maďarskej republike na ekologickom projekte „Hornád-starám sa o svoju rieku“ (od roku 1997), v projekte Adoptuj si rieku (od roku 1998).

Od roku 2002 patríme medzi zakladajúcich členov združenia „Riečna koalícia“. Účelom a cieľom združenia je spolupráca pri zlepšovaní životného

 prostredia na území obcí, združených v Mikroregióne „Hornád“.

Cirkevná základná škola Ždaňa

Rozhodntím MŠVVaŠ SR č. 2017-5960/22997:2-10H0 bola zo siete škôl a školských zariadení vyradená Cirkevná základná škola sv. Košických mučeníkov, Jarmočná 93/13, Ždaňa s účinnosťou k 31. augustu 2017.