Zmenšiť textZväčšiť text

REJOICE

Rozvoj cezhraničného turizmu na rieke Hornád

Nevyužitý potenciál rieky Hornád z hľadiska ekoturizmu sa rozhodli zmeniť partneri projektu REJOICE (RivEr JOurney experIenCE). Hlavným cieľom projektu je spojiť územie popri rieke Hornád a využiť potenciál rieky ako vodnej turistickej trasy vytvorením kayak-canoeing sharing systému. V rámci projektu bude vybudovaná prístupová infraštruktúra pozdĺž rieky Hornád (výstupné / vstupné prístavy), zakúpia sa kajaky, kanoe a kontajnery na ich uskladnenie a bude tiež vybudovaná drobná infraštruktúra - oddychové zóny v partnerských obciach. Navyše sa v rámci projektu vytvorí aj systém požičiavania bicyklov, čo doplní ponúkané eko-turistické služby v regióne.

Za účelom realizácie projektu sa vytvorilo 16 členné partnerstvo zo slovenskej a maďarskej strany, ktoré povedie River & Mountain, občianske združenie ako vedúci partner.

Obec Ždaňa ako partner projektu vybuduje nástupné a výstupné miesto pre kajakárov s oddychovou zónou a nabíjacou stanicou pre e-biky vrátane požičovne bicyklov.

Celkový rozpočet obce je 61 185,91 EUR

Príspevok z Európskeho fondu regionálneho rozvoja pre obec Ždaňa činí 52 008,02 EUR.

Realizáciou projektu sa očakáva zlepšenie spoločne poskytovaných cezhraničných služieb v oblasti ekoturistiky a zvýšenie návštevnosti regiónu zo strany turistov.
Názov projektu: RivEr JOurney experIenCE
Kód projektu: SKHU/1902/1.1/114/LB
Doba realizácie: 01/03/2021 - 31/10/2023
Partneri projektu:
River & Mountain, občianske združenie (vedúci partner)
Ľuboš Grajcár - John the B tour
Obec Veľká Lodina
Obec Kysak
Obec Družstevná pri Hornáde
Obec Kostoľany nad Hornádom
Obec Ždaňa
Obec Trstené pri Hornáde
Obec Milhosť
Košice Región Turizmus
Obec Hidasnémeti (HU)
Obec Hernádszentandrás (HU)
Obec Hernádkércs (HU)
Kmetty Benjámin (HU)
VÉDÉPSZOLG KFT (HU)
Nadácia Creative Team Alapítvány (HU)
Realizácia projektu je podporená z Európskeho fondu regionálneho rozvoja prostredníctvom Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika-Maďarsko. Celkový rozpočet projektu je 1 677 787,43 EUR z čoho príspevok z EFRR činí 1 426 119,26 EUR.