Obec Ždaňa rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

Aktuality | Chcete vedieť čo sa deje v Ždani? Mobilná aplikácia „Ždaňa“ zdarma do Vášho telefónu!

Chcete vedieť čo sa deje v  Ždani?  Mobilná aplikácia „Ždaňa“ zdarma do Vášho telefónu!

Obecný úrad neustále hľadá možnosti, ako čo najefektívnejšie informovať svojich občanov o dianí v našej obci.  Našou snahou je poskytnúť informácie aj občanom, ktorí sú celý deň v práci alebo mimo bydliska a nezachytia informácie z miestneho rozhlasu alebo úradnej tabule zverejnené v pracovnom čase. 

Pokiaľ máte k dizpozícii mobilný telefón s operačným systémom Android alebo Apple, odteraz máte možnosť stiahnuť  si zdarma z Google Play (Obchod Play) alebo App Store aplikáciu ‘Ždaňa’. Formou bleskových správ budete informovaní notifikáciami o výpadkoch prúdu, či vody, organizovaných športových či spoločenských akciách. Pokiaľ nemáte funkčný miestny rozhlas na Vašej ulici, alebo ste práve na dovolenke či kdekoľvek mimo obce, alebo chcete mať všetky dôležité aktuálne informácie na jednom mieste stále po ruke, aplikácia Ždaňa je tu pre Vás.

Inštalácia aplikácie je veľmi rýchla (aplikácia má iba 2 MB) a jednoduchá, nevyžaduje žiadne prihlasovanie alebo registráciu. Pri vyhľadávaní aplikácie v Google Play alebo App Store stačí zadať kľúčové slová ‘zdana’. Snahou autorov bolo vytvoriť ľahko ovládateľnú a prehľadnú aplikáciu pre všetky vekové kategórie občanov. 

Hlavné funkcie aplikácie:

·         Automatické okamžité upozornenie na novú správu priamo na Vaše mobilné zariadenie formou vlastnej ikony (erbu Ždani) v lište notifikácií. Správy sa nezamiešajú medzi iné notifikácie a správy v rámci iných aplikácií.

·         Kontakty na samosprávu a iné subjekty v Ždani.

·         Odpočet dní do predmetného dňa.

·         Identifikácia neprečítaných správ.

·         Pokiaľ nie ste on-line, notifikácie o nových správach sa nestratia a budú doručené hneď ako sa Váš telefón pripojí na WiFi alebo mobilné dáta, notifikácie a správy majú minimálnu veľkosť.


Aktuality z obecnej aplikácie:


 pozajtra 
Zber skla

zverejnené: 2019-10-23
Dňa 26.10.2019 prebehne v našej obci zber skla.
Zasadnutie OZ
zverejnené: 2019-10-15
V súlade s ustanoveniami §12 a §13, odst. 4, písmeno a), zákona č. 369/90 Zb. o Obecnom zriadení, v znení zmien a doplnkov, zvoláva starosta obce zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Ždani, ktoré sa uskutoční dňa 17. októbra 2019, t. j. vo štvrtok o 19:00 hodine v zasadačke obce v Ždani.
Skúška sirény
zverejnené: 2019-10-10
V piatok, dňa 11.10.2019 na poludnie, je plánovaná celoslovenská skúška sirén.
Oznam
zverejnené: 2019-10-10
Rímskokatolícky farský úrad oznamuje, že svätá omša v piatok, 11.10.2019 bude o 17:00 hodine.
Oznam
zverejnené: 2019-10-08
VVS a.s. oznamuje, že dňa 08.10.2019 bude odstávka vody na uliciach Javorová, Lipová a Agátová cca do 15:00 hodiny.
Africký mor ošípaných
zverejnené: 2019-10-03

Zber plastov
zverejnené: 2019-10-02
Dňa 03.10.2019 prebehne v našej obci zber plastov.
Oznam
zverejnené: 2019-10-02
Pošta Ždaňa bude dňa 03.10.2019 z prevádzkových dôvodov zatvorená.
Pozvánka
zverejnené: 2019-09-26
TJ Hornád Ždaňa pozýva všetkých priaznivcov ždaňanského futbalu na majstrovské zápasy :
v sobotu, 28.09.2019 o 10:00 hodine odohrá naša prípravka majstrovský zápas na pôde súpera FK Geča 73,
naši žiaci vycestujú v sobotu, 28.09.2019 do Kokšov Bakše, kde o 12:30 hod. odohrajú majstrovský zápas,
“A“ mužstvo privíta v nedeľu, 29.09.2019 o 15:00 hod. na domácej pôde mužstvo TJ Družstevník Čečejovce.
Príďte ich povzbudiť.
Zber skla
zverejnené: 2019-09-26
Dňa 28.09.2019 prebehne v našej obci zber skla.
Zájazd do Poľska
zverejnené: 2019-09-24
Obec Ždaňa v spolupráci s organizáciou SLOVES organizuje dňa 03.10.219 zájazd do Poľska - do Nového Targu. Účastnícky poplatok je 12,- za osobu. Záujemcovia sa môžu prihlásiť na Obecnom úrade v Ždani, najneskôr do 30.09.2019.

Oznámenie o vyplácaní nájmu za pôdu za rok 2019
zverejnené: 2019-09-23
AGROSPOL Košice, s. r. o., oznamuje prenajímateľom pôdy, že vyplácanie nájmu za rok 2019 sa uskutoční v dňoch 27. a 28.septembra 2019 a v dňoch 18. a 19. októbra 2019, t.j. v piatok a v sobotu v čase: od 8.00 - do 15.00 hod. na hospodárskom dvore v Ždani, v budove oproti vrátnici.
K vyplácaniu v naturálnej aj v peňažnej forme je potrebné sa preukázať občianskym preukazom!
Výstava záhradkárov - pokyny
zverejnené: 2019-09-17

Výstava záhradkárov
zverejnené: 2019-09-17

Oznam
zverejnené: 2019-09-17
František Oravec SHR, Hospodársky dvor Gyňov, spoločnosť AGRO OR, s.r.o., so sídlom Hospodársky dvor Gyňov, AGRO – OR, s.r.o., so sídlom Hospodársky dvor Gyňov, AGRO ORAV, s.r.o., so sídlom Hospodársky dvor Gyňov a spoločnosť ZV – AGRO, s.r.o., so sídlom Hospodársky dvor Gyňov oznamuje, že vydáva naturálie za rok 2019 na základe platnej nájomnej zmluvy a to v pracovné dni od pondelka 23.09.2019 do piatka – 04.10.2019 v čase od 8:00 – 15:00 a v sobotu, dňa 28.09.2019 od 8:00 – 12:00 hod.

Miesto vydania: Hospodársky dvor Gyňov.
Je potrebné so sebou priniesť nájomnú zmluvu, občiansky preukaz a vrecia.
Zubná ambulancia
zverejnené: 2019-08-12
Zubná ambulancia v zdravotnom stredisku v Ždani bude od 14.08.2019 opäť v prevádzke. Ambulantné hodiny sa nemenia.
Prijímanie detí do MŠ
zverejnené: 2019-03-14

Zvozový kalendár na rok 2019
zverejnené: 2019-01-17

Informácie pre chovateľov ošípaných
zverejnené: 2018-10-23
Vzhľadom k výskytu afrického moru ošípaných na území Európy, vydala Regionálna veterinárna a potravinová správa Košice-okolie nariadenia, upravujúce podmienky chovu ošípaných.
Každý chovateľ, ktorý vlastní ošípané v počte 2 a viac kusov je povinný nahlásiť túto skutočnosť na obecnom úrade.
Okrem toho je chovateľ povinný oznámit' dátum, čas a miesto vykonania domácej zakáľačky minimálne jeden pracovný deň vopred,na príslušnú RVPS.(RVPS Košice-okolie: 055 622 3507, 622 2267) V pripade úhynu domácej ošípanej je majiteľ zvieraťa povinný tento úhyn ihneď nahlásiť Regionálnej veterinárnej a potravinovej správe, alebo príslušnému veterinárnemu lekárovi.
Bližšie informácie k opatreniam vyplývajúcim z výskutu afrického moru ošípaných sa nachádzajú na stránke:

https://www.svps.sk/zvierata/choroby_AMO.asp


Ambulantná pohotovostná služba
zverejnené: 2018-06-28

Dodržiavanie VZN č. 5/2004 o chove psov
zverejnené: 2018-02-07
K často sa vyskytujúcim problémom v našej obci patrí voľný pohyb psov bez vôdzky na verejných priestranstvách, detských ihriskách, pričom tu dochádza k znečisťovaniu týchto priestranstiev.
Je potrebné, aby si držitelia psov uvedomili, že v zmysle zákona č.282/2002 Z. z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov, za psa vždy zodpovedá držiteľ psa, alebo osoba, ktorá psa vedie, alebo nad psom vykonáva dohľad.
Touto cestou upozorňujeme držiteľov psov na to, aby si okrem hrozby uloženia sankcie za znečistenie verejného priestranstva psími výkalmi, uvedomili aj ďalšie riziká, a to hlavne z hygienického a zdravotného hľadiska.

Vodiť psa mimo chovného priestoru alebo zariadenia na chov môže len osoba, ktorá je fyzicky a psychicky spôsobilá a schopná ho ovládať v každej situácii, pričom je povinná predchádzať tomu, aby pes útočil alebo iným spôsobom ohrozoval človeka alebo zvieratá a zabraňoval vzniku škôd na majetku, prírode a životnom prostredí, ktoré by pes mohol spôsobiť.

Podľa VZN obce Ždaňa č. 5/2004 o držaní psov v znení §3, každý pes musí mať registračnú známku a musí byť zaevidovaný v evidencii obce.
V zmysle toho istého VZN, §7 sa priestupku, okrem iného dopustí ten, kto psa vedie ak :
1. nezabránil tomu, aby pes útočil, alebo iným spôsobom ohrozoval človeka,
2. neohlási, že pes pohrýzol človeka,
3. nerešpektuje zákaz vstupu so psom alebo zákaz voľného pohybu psa,
4. Za priestupok obec uloží pokutu.
Pri ukladaní pokuty sa prihliada najmä na závažnosť a následky protiprávneho konania.
Na konanie o ukladaní pokút sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní.

Preto žiadame občanov, aby zabezpečili chov svojich psov tak, aby sa vyhli plateniu pokút, či úhrady nákladov za odchyt psa.

Prepravná služby SČK
zverejnené: 2017-10-10
Slovenský červený kríž ponúka od 1.10.2017 prepravnú službu pre :
-seniorov nad 62 rokov, osoby ŤZP a ich sprievodcov, pre rodičov s maloletými deťmi a občanov s nepriaznivým zdravotným stavom.
Službu je možné si objednať telefonicky v pracovných dňoch od 8:00 hod. do 15:00 hod. na tel. č. 0903601114, spravidla 1 deň vopred.
Službu je možné využiť v pracovných dňoch od 7:00 do 15:00 hodiny, na prepravu do zdravotníckych zariadení v okrese Košice a okolie, na prepravu do sociálnych zariadení a na prepravu do úradov a iných inštitúcií.
Cenník úhrad za poskytnutú službu je zverejnený na stránke našej obce, alebo je k nahliadnutiu na Obecnom úrade.

Ďalšie aktuality: