Obec Ždaňa rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

Materská škola

Materská škola - otvorenie
Materska škola otvorenie
Materska škola otvorenie
Materska škola otvorenie
Materska škola otvorenie
Materska škola otvorenie
Materska škola otvorenie
Materska škola otvorenie

Zápis detí do Materskej školy na školský rok 2021/2022

Oznam - prijímanie detí do MŠ je zverejnený v Hlavnom menu - Dokumenty - ostatné dokumenty.

Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie v MŠ Ždaňa je uložené v Hlavnom menu - Dokumenty - ostatné dokumenty.

Riaditeľka MŠ Ždaňa - Mgr. Beáta Bakšiová

Kontakt :

telefón : 055 6989223

              0911 940 538

email :  mszdana@gmail.com    

Materská škola Ždaňa školský rok 2021/2022
Letné prázdniny už svoju bránu zatvorili. Opäť sa otvorili brány našej materskej školy. Tí, ktorí do materskej školy chodili, vrátia sa          k svojím kamarátom, hračkám, učiteľkám. Veľa detí a rodičov k nám zavítalo po prvýkrát. Materskú školu v školskom roku 2021/2022 navštevuje 50 detí /22 dievčat, 28 chlapcov/ vo veku od troch do šiestich rokov. Deti sú rozdelené podľa veku do dvoch tried. Dvanásti predškoláci u nás absolvujú povinné predprimárne vzdelávanie. V materskej škole pracuje 5 učiteliek, 2 asistentky a 1 nepedagogický zamestnanec - pani upratovačka. Zvedavosť detí nám pomáha vybudovať fungujúce, podnetné, inšpiratívne a bezpečné prostredie pre výchovu a rozvoj. Každý deň má svoj harmonogram – režim dňa. Svet okolo nás spoznávame všetkými zmyslami prostredníctvom hier, praktickej manipulácie, kníh, básní, piesní, aktívneho pohybu, bádaním i odpočinkom. Výchovno – vzdelávací proces prebieha podľa Školského vzdelávacieho programu v súlade so Štátnym vzdelávacím programom. Materská škola pracuje s mesačnými tematickými celkami, ktoré sa delia na podtémy.
September - Škôlka plná prekvapení
Zoznamujeme sa s novým prostredím, deťmi, personálom MŠ a privykáme si na režim dňa v materskej škole.
Október - Jeseň pani bohatá
Poznávame dary jesennej prírody, ovocie, zeleninu, poľnohospodárske plodiny, lesné plody a učíme sa prejavovať úctu k starším ľuďom.
November - Miesto kde žijem
Zameriavame sa na orientáciu a poznávanie svojho bydliska, jeho okolia a postupne sa učíme rozdiely medzi mestom a dedinou.
December - Vianočné tajomstvo
Oboznamujeme sa so zvykmi našej kultúry, ktoré súvisia s obdobím adventu a Vianoc.
Január – Zimné kráľovstvo
Zimu objavujeme prostredníctvom hier so snehom a ľadom.
Február – Cesta plná rozprávok
Poznávame fašiangové ľudové tradície a zvyky a vyrábame karnevalové masky.
Marec – Ako vonia Jar
Upriamujeme sa na ročné obdobie jar a premeny prírody pod vplyvom postupného otepľovania.
Apríl – Bezpečne na ceste
Oboznamujeme sa so základnými pravidlami cestnej premávky
Máj – V zdravom tele zdravý duch
Poznávame vlastné telo, zmysly a emócie a učíme sa, čo je zdravá výživa.
Jún – Krásy leta 
Celý mesiac sa nesie v duchu zábavy, hier a súťaží. Poznávame letnú prírodu, hmyz a lúčne kvety.
V našej materskej škole si uvedomujeme, že rodičia sú prvoradými vychovávateľmi svojich detí a naším prianím je im v tom pomáhať.
NOVINKY V MATERSKEJ ŠKOLE
Školský dvor dostal nové oplotenie.
 
Átrium sme doplnili o nový komplex detskej šmýkačky s horolezeckou stenou . Komplex spĺňa všetky bezpečnostné normy .