Obec Ždaňa rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

Základné školy

Základná škola Ždaňa 96

Meno riaditeľky:

Mgr. Nataša Rokická

Počet tried: 12

Počet žiakov: 234


Telefón: +421 55 698 00 01

E-mail: zszdana@stonline.sk


Web stránka: www.zszdana.edupage.sk


zszdana.edu.sk


Základná škola svojím vlastným Projektom podpory zdravia je zapojená do Národnej siete škôl podporujúcich zdravie s certifikátom Ministerstva školstva a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorý jej bol udelený v januári 1997.
Škola sa podieľa na realizácii úloh Národného programu boja proti drogám. Vychováva aktivistov drogovej prevencie z radov žiakov a snaží sa zabezpečovať primerané opatrenia proti šíreniu drog v školskom prostredí.
Základná škola spolupracuje s nadáciou SOSNA so sídlom v Košiciach a s nadáciou HOLOCÉN so sídlom v Miškolci v Maďarskej republike na ekologickom projekte „Hornád-starám sa o svoju rieku“ (od roku 1997), v projekte Adoptuj si rieku (od roku 1998).
Od roku 2002 patríme medzi zakladajúcich členov združenia „Riečna koalícia“. Účelom a cieľom združenia je spolupráca pri zlepšovaní životného prostredia na území obcí, združených v Mikroregióne „Hornád“.

Cirkevná základná škola Ždaňa

Rozhodntím MŠVVaŠ SR č. 2017-5960/22997:2-10H0 bola zo siete škôl a školských zariadení vyradená Cirkevná základná škola sv. Košických mučeníkov, Jarmočná 93/13, Ždaňa s účinnosťou k 31. augustu 2017.